استخدام مهندس عمران و طراح سازه با سابقه كار طراحي در تهران

تاریخ انقضا :1400/3/31

کد :106258

 از افراد واجد شرايط زير جهت همكاري در تهران دعوت بعمل مي آيد:

مهندس عمران و طراح سازه داراي 2 تا 3 سال سابقه كار طراحي

شهر مورد نياز: تهران

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي ارتباطي اعلام شده در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.
نمايش اطلاعات تماس

اطلاعات تماس: datammec.cv+st@gmail.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط