استخدام معاونت آموزشهاي عمومي و مهارتي (سما) دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي تهران،اسلامشهر، ورامين و شهرري

تاریخ انقضا :1400/6/24

کد :108219

 

معاونت آموزشهاي عمومي و مهارتي (سما) دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي تهران،اسلامشهر، ورامين و شهرري به منظور تكميل كادر خدمات و سرايدار-نگهبان مورد نياز خود در مدارس تعداد محدودي نيروي انساني مرد و زن را به صورت قراردادي كارمعين يكساله دعوت به همكاري مي نمايد.
داوطلبان مي توانند پس از مطالعه و كسب آگاهي از شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده در سايت مراكز، حداكثر تا 10 روز پس از درج آگهي نسبت به تكميل و تحويل فرم و مدارك ثبت نامي ضمن مراجعه به كارگزيني واحد دانشگاهي(ذيل الذكر) اقدام نمايند.ضمناً دريافت و ارسال فرم بصورت غير حضوري از طريق آدرس ايميل مراكز فراهم مي باشد، لذا ترجيحاً از مراجعه حضوري خودداري گردد.

يادآوري: ثبت نام و شركت در مصاحبه دليل بر الزام پذيرش فرد توسط معاونت آموزش هاي عمومي و مهارتي نمي باشد. 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط