استخدام گروه پتروشيمي باختر در سال 1400 از سراسر كشور جهت كار در تهران ،عسلويه و چابهار

تاریخ انقضا :1400/6/19

کد :108517

با استعانت از خداوند متعال، گروه باختر كمبود نيروي انساني مورد نياز شركت هاي زيرمجموعه خود را براي زمان بهره برداري، از بين متقاضيان واجد شرايط سراسر كشور در مقاطع تحصيلي: فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس طبق شرايط در نظر گرفته شده (مصاحبه عمومي و تخصصي، روانشناسي و معاينات پزشكي)، طبق جدول ذيل و با انعقاد قرارداد مدت معين، مطابق قوانين كار و تأمين اجتماعي و به صورت ساكن و شاغل دائم (اين شركت طرح اقماري ندارد)، جذب مي نمايد. 
مهلت ثبت نام تا ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ مي باشد.

الف: جدول نيازها و شرايط تحصيلي
رديف واحد مربوطه رشته تحصيلي گرايش مقطع تحصيلي جنسيت حداقل معدل محل خدمت
۱ فرآيند / بهره برداري مهندسي شيمي كليه گرايش ها به جز صنايع غذائي كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
مهندسي نفت بهره برداري / تجهيزات نفتي كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۲ مهندسي عمومي مهندسي برق قدرت / كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۳ مهندسي عمومي/ابزار دقيق مهندسي برق الكترونيك/ابزار دقيق/ كنترل كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۴ HSE (آتشنشان) مهندسي ايمني كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
بهداشت حرفه اي كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
مهندسي شيمي HSE كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۵ HSE بهداشت حرفه اي كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۶ مهندسي عمومي/ سرويس هاي تعميراتي مهندسي مكانيك حرارت و سيالات/جامدات/بدون گرايش كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۷ برنامه ريزي توليد و اطلاعات مديريت مهندس صنايع كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۸ بازرسي فني مهندس متالورژي و خوردگي كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
مهندسي بازرسي فني كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۹ آزمايشگاه شيمي آزمايشگاه كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۱۰ منابع انساني مديريت كليه گرايش ها به جز مديريت مالي و مديريت بازرگاني كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۱۱ مالي حسابداري كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد / زن ۱۵ تهران/ عسلويه/ چابهار
مديريت مالي كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد / زن ۱۵ تهران/ عسلويه/ چابهار
۱۲ تداركات و انبار مديريت بازرگاني كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ تهران/ عسلويه/ چابهار
۱۳ فن آوري اطلاعات مهندسي كامپيوتر شبكه / نرم افزار كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
مهندسي IT كليه گرايش ها كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۱۴ سازه و سيويل مهندسي عمران سازه / خاك و پي كارشناسي/ كارشناسي ارشد مرد ۱۵ عسلويه/ چابهار
۱۵ بهره برداري كارداني شيمي پتروشيمي / صنايع شيميايي كارداني مرد ۱۳ عسلويه/ چابهار
۱۶ HSE (آتشنشان) كارداني ايمني كليه گرايش ها كارداني مرد ۱۳ عسلويه/ چابهار
كارداني بهداشت محيط كليه گرايش ها كارداني مرد ۱۳ عسلويه/ چابهار
كارداني بهداشت حرفه اي كليه گرايش ها كارداني مرد ۱۳ عسلويه/ چابهار
كارداني آتش نشاني كليه گرايش ها كارداني مرد ۱۳ عسلويه/ چابهار

* فقط در رديف هايي كه از كلمه كليه گرايش ها استفاده شده است، داوطلبان رشته مورد نظر در صورت عدم داشتن گرايش هم مي¬توانند شركت كنند.

ب : تعريف بومي
به متقاضياني بومي اتلاق مي شود كه يكي از شرايط ذيل را دارا باشند.
* متقاضياني كه محل تولد، صدور شناسنامه و مدرك تحصيلي ديپلم آنان، شهرهاي استان بوشهر و استان سيستان و بلوچستان و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
* متقاضياني كه مدت ده سال در يكي از شهرستان هاي استان بوشهر و استان سيستان و بلوچستان و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان طبق تائيد و گواهي كتبي مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ( براي استان بوشهر و شهرستان هاي مهر لامرد و پارسيان)، و فرمانداري ( براي استان سيستان و بلوچستان) سكونت يا اشتغال داشته باشند.

ج: شرايط عمومي داوطلبان
۱- تابعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
۲- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۳- متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور، مصرح در قانون اساسي.
۴- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و روانشناختي با تأييد طب كار بهداشت و درمان.
۵- عدم تعهد خدمت در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي.
۶- عدم اشتغال به كار به صورت رسمي، پيماني و يا آزمايشي در واحدهاي تابعه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي.
۷- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم غير پزشكي.
۸- نداشتن سوء پيشينه كيفري به تأييد مراجع ذيصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
۹- كليه پذيرفته شدگان نهائي (مصاحبه –روانشناسي- معاينات پزشكي) مي بايست ساكن منطقه محل خدمت گردند.
۱۰- با عنايت به اينكه امكانات اسكان شركت در منطقه بسيار محدود مي باشد، تأمين مسكن پذيرفته شدگان نهايي بومي كه مي بايست در منطقه ساكن گردند، به عهده خودشان خواهد بود.

د: شرايط اختصاصي داوطلبان
۱- متقاضيان شركت در مصاحبه مي توانند از همه استان هاي كشور باشند.
۲- دارا بودن كارت پايان خدمت سربازي يا معافيت دائم غير پزشكي تا قبل از تاريخ ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ (در خصوص آقايان)
• براي متقاضيان مرد، كه خدمت سربازي را انجام داده اند، تاريخ اتمام سربازي درج شده بر روي كارت، معيار مقايسه با تاريخ ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ خواهد بود
• براي متقاضيان مرد، داراي كارت معافيت غير پزشكي از خدمت سربازي، تاريخ صدور كارت معافيت، معيار مقايسه با تاريخ ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ خواهد بود.
• متقاضيان مرد داراي كسر خدمت سربازي مي بايست هنگام ورود اطلاعات، طول مدت خدمت سربازي را بدون در نظر گرفتن مدت هر گونه كسر خدمت درج نمايند.
۳- حداقل معدل براي كليه داوطلبان مقاطع تحصيلي مختلف، مطابق جدول نيازها مي باشد.
تبصره: دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي كارشناسي و بالاتر از دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير ،شهيد بهشتي، دانشگاه شيراز، صنعتي اصفهان، دانشگاه اصفهان، علم و صنعت ايران، خواجه نصير الدين طوسي، علامه طباطبائي، فردوسي مشهد، صنعتي سهند تبريز، چمران اهواز و صنعت نفت آبادان داراي الويت بوده و دو نمره تقليل در حداقل معدل كل براي آنها منظور خواهد شد.
۴- حداكثر سن براي داوطلبان با مقطع تحصيلي فوق ليسانس ۳۲ سال، ليسانس ۳۰ سال و فوق ديپلم ۲۸ سال در تاريخ ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ ميباشد.
تبصره ۱: مدت زمان خدمت نظام وظيفه تا سقف ۲ سال به حداكثر سن داوطلبان افزوده مي شود.
تبصره ۲ : مدت سابقه كار قبلي مرتبط با شغل، با ارائه گواهي معتبر از محل خدمت قبلي و گواهي پرداخت حق بيمه مربوطه، تا سقف ۳ سال به حداكثر سن اعلام شده اضافه خواهد شد.
۵- در مقطع تحصيلي كارداني، پنجاه درصد جذب پذيرفته شدگان، از بين متقاضيان واجد شرايط بومي (طبق تعريف بومي مندرج در آگهي) خواهد بود و در صورت عدم امكان تأمين، بر اساس امتياز مكتسبه در مصاحبه و در غير اينصورت از پذيرفته شدگان ساير مناطق جغرافيايي كه امتياز بالاتري كسب نموده باشند تأمين خواهد شد.
۶- در مقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد، پنجاه درصد جذب پذيرفته شدگان، از بين متقاضيان واجد شرايط بومي (طبق تعريف بومي مندرج در آگهي) خواهد بود و در صورت عدم امكان تأمين، بر اساس امتياز مكتسبه در مصاحبه و در غير اينصورت از پذيرفته شدگان ساير مناطق جغرافيايي كه امتياز بالاتري كسب نموده باشند تأمين خواهد شد.
۷- مدرك تحصيلي افرادي براي شركت در مصاحبه استخدامي قابل قبول خواهد بود كه در مقاطع تحصيلي دانشگاهي از طريق آزمون هاي سراسري دانشگاههاي دولتي (رايگان و شبانه) و آزاد موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدرك رسمي شده باشند و مدارك ياد شده، مورد تأييد وزارت علوم قرار گرفته باشد.
۸- فارغ التحصيلان دانشگاه هاي غير انتفاعي، پيام نور، علمي كاربردي و راه يافتگان به دانشگاه بدون موفقيت در آزمون سراسري، مجاز به پر كردن فرم نمي باشند.
۹- در رديف هاي ۵ و ۱۷ جدول نيازها، قد افراد نبايد از ۱۷۵ سانتي متر كمتر باشد و شاخص توده وزني (BMI) مي بايست بين ۲۰ تا ۳۰ باشد.

هـ: جدول زمانبندي و تاريخ هاي مهم اجرائي
تاريخ هاي مهم
تاريخ شرح
از
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ لغايت ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ثبت نام در سامانه الكترونيكي و اخذ كد رهگيري
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ مراجعه به وب سايت و اطلاع از پذيرش يا عدم پذيرش رزومه فرد جهت دعوت به مصاحبه فني-تخصصي و مدارك مورد نياز و زمان و مكان دقيق مصاحبه در تهران و پر كردن فرم هاي الكترونيكي لازم
از تاريخ
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ شروع برگزاري مصاحبه فني-تخصصي در شهر تهران
ساير مراحل بعدي و تشريفات اداري متعاقباً اعلام خوهد شد.

و: شرايط اولويت هاي اجتماعي مطابق جدول ذيل مي‌باشد
نوع اولويت تقليل در شرط معدل فرزندان شهدا، مفقودين، جانبازان و ايثارگران ۱ نمره تذكر: تقليل در معدل، حداكثر ميزان همه شرايط داوطلب در تقليل معدل خواهد بود و جمع پذير نمي باشد.

ز: مدارك موردنياز
۱- تكميل فرم الكترونيكي تقاضاي ثبت نام در سايت
۲- اسكن و بارگذاري عكس ۴*۳ جديد ( طبق مشخصات ذكر شده در سايت)
۳- پرداخت الكترونيكي مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال (سيصد هزار ريال) بابت ثبت نام و بررسي رزومه افراد از طريق سامانه ثبت نام.
۴- لازم به ذكر است هزينه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد داشت.

ي : تذكرهاي بسيار مهم
۱- داوطلبان گرامي مي‌بايست براي آگاهي از تمام مراحل جذب و مصاحبه، بصورت مستمر به سايت bakhtarpc.iran-azmoon.ir مراجعه نمايند.
۲- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده خود شخص متقاضي مي‌باشد و در هر مرحله از جذب چنانچه محرز گردد، داوطلب اطلاعات نادرست داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.
۳- فارغ التحصيلان و دانشجويان مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده، مجاز به ثبت نام و شركت در مصاحبه استخدامي براي مقاطع تحصيلي پايين تر، نخواهند بود و در صورت مشاهده، به عنوان كتمان حقيقت تلقي خواهد شد و از ادامه روند استخدام آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد.
تذكر: مدارك داوطلباني كه فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا تاريخ صدور معافيت دائم غير پزشكي آنان بعد از تاريخ ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ باشد، مورد پذيرش قرار نخواهند گرفت.
۴- به تقاضاي ثبت نام اينترنتي متقاضياني كه پس از مهلت مقرر اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۵- ثبت نام زماني تكميل مي‌باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
۶- لازم به توضيح است كه رزومه افراد بر اساس پارامترهاي نوع دانشگاه، نام دانشگاه، معدل، گرايش، رشته، جنسيت، سن و … نمره دهي و رتبه بندي خواهند شد و تا سه برابر تكميل ظرفيت مورد نياز در هر گرايش جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد.
تبصره ۱: سابقه كار فقط جهت كمك به سن متقاضيان و اطلاع از سابقه افراد اخذ مي گردد و اثري بر امتياز افراد در دعوت شدن به مصاحبه ندارد.)
تبصره ۲: جذب نيروي انساني در شركت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي (مشتمل بر مصاحبه فني-تخصصي و روان شناختي و معاينات پزشكي) خواهد بود و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق موفقيت لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
۷- همراه داشتن كليه مدارك اعلامي در روز برگزاري مصاحبه ضروري خواهد بود.
۸- مصاحبه از تاريخ ۲۷ شهريور ۱۴۰۰، در شهرتهران برگزار خواهد گرديد. ساعت و آدرس محل برگزاري مصاحبه در تاريخ ۱۹ شهريور ۱۴۰۰، اعلام مي‌گردد.
۹- جذب نيروها صرفاً جهت بكارگيري در كارخانه هاي واقع در منطقه عسلويه و چابهار مي‌باشد.
۱۰- از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري خدمت به ميزان ۵ سال اخذ خواهد شد.
۱۱- كليه داوطلبان در صورتي كه مدرك كارشناسي ايشان مرتبط با مدرك كارشناسي ارشد باشند، مجاز به ثبت نام در مقطع كارشناسي ارشد هستند.
۱۲- در صورت پذيرفته شدن افراد با مدرك كارشناسي ارشد، تعهد قرارداد ايشان با مدرك كارشناسي خواهد بود.
۱۳- در صورت عدم پذيرش رزومه افراد، پول واريزي به حساب، مسترد نخواهد شد.

                                                        لينك ثبت نام

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط