استخدام شركت معتبر توليدي نورد لوله كوثر صنعت اسپادانا واقع در شهرك صنعتي سجزي در استان اصفهان

تاریخ انقضا :1400/7/28

کد :108925

شركت معتبر توليدي نورد لوله كوثر صنعت اسپادانا واقع در شهرك صنعتي سجزي جهت تكميل سرمايه هاي انساني مجموعه خود در استان اصفهان از بين داوطلبان واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

مدير واحد فناوري اطلاعات • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 5 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي IT تمام گرايش ها 
• تسلط به مباحث مديريتي، MVC ،ASP ،PHP، بانك هاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي فرزين، همكاران (راهكاران)، كليك ويو
• خلاق و نوآور • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارشناس انفورماتيك • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 3 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي IT تمام گرايش ها 
• تسلط كامل به MVC ،ASP ،PHP، بانك هاي اطلاعاتي،‌ نرم افزارهاي فرزين، همكاران (راهكاران)، كليك ويو و ساير موارد مرتبط
• روحيه كار تيمي
• خلاق و نوآور • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارشناس توسعه سيستم ها و تعالي سازمان • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 5 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: مهندسي صنايع و مرتبط 
• تسلط كامل بر سيستم مديريت كيفيت
• توانايي تهيه و تدوين و ارزيابي فرايندها
• توانمندي در مميزي سيستم هاي مديريتي
• تهيه و تدوين اهداف و استراتژي ها و انجام تحليل هاي محيطي
• تسلط بر نرم افزارهاي همكاران سيستم و فرزين • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارشناس پايش فرايند • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 3 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: مهندسي صنايع و مرتبط
• تسلط بر نرم افزارهاي همكاران سيستم و فرزين
• تسلط بر عيوب محصول و بازرسي آن
• تسلط بر ابزارهاي كيفي
• نظارت بر فرايند هاي توليد محصول و تطابق با استانداردهاي مورد نياز
• تسلط كامل بر سيستم مديريت كيفيت • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارشناس كارگزيني و امور كاركنان • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 3 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي مديريت، منابع انساني، صنايع، حسابداري و مرتبط
• تسلط كامل بر نرم افزار همكاران سيستم (راهكاران)
• آشنايي كامل با قوانين كار و تامين اجتماعي، دعاوي كارگري و كارفرما و مراجع رسيدگي كننده
• روابط عمومي بالا
• آشنايي كامل با نحوه محاسبات حقوق و دستمزد، طبقه بندي مشاغل
• آشنايي با ساير امور خدمات و پشتيباني كاركنان • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
افسر ايمني • جنسيت: آقا
• حداقل سابقه كار: 3 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: ترجيحا رشته هاي ايمني، بهداشت
• تسلط كامل بر ساير امور ايمني، بهداشت و محيط زيست، عارضه يابي، شناسايي ريسك و موارد مرتبط • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارشناس فروش • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 5 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد رشته هاي
• رشته/ گرايش تحصيلي: مديريت، مهندسي، بازرگاني و مرتبط
• آشنايي با قراردادهاي دولتي، كنترل پروژه فروش، تعامل و ارتباطات قوي با كارفرمايان دولتي
• توانايي در مذاكرات و حل مسائل
• روابط عمومي قوي
• آشنايي با نرم افزار همكاران سيستم و فرزين • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
رئيس پشتيباني فروش • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 5 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي، مديريت، مهندسي، بازرگاني و مرتبط
• آشنايي با فرايندهاي فروش و توليد
• آشنايي با حسابداري فروش
• توانايي برنامه ريزي توليد و زنجيره تامين
• تعامل و ارتباطات قوي
• توانايي در حل مساله و تعارضات
• دقيق و پيگير
• تسلط بر نرم افزارهاي همكاران و فرزين • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارمند فروش • جنسيت: خانم، آقا
• حداقل سابقه كار: 2 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي مديريت، مهندسي، بازرگاني و مرتبط 
• آشنايي با مكاتبات و نگارشات اداري
• سابقه فعاليت در حوزه فروش و بازاريابي
• روابط عمومي قوي
• مسلط به نرم افزارهاي آفيس • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارشناس/ تكنسين واحد تعميرات و نگهداري • جنسيت: آقا
• حداقل سابقه كار: 3 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: كارداني كارشناسي، كارشناسي ارشد
• رشته/ گرايش تحصيلي: مكانيك و مرتبط
• آشنايي كامل با سيستم هاي هيدروليكي، پنوماتيك و مكانيكي
• آشنايي با نرم افزارهاي همكاران و فرزين
• آشنايي كامل با فرآيندهاي سيستم نگهداري و تعميرات
• تسلط بر امور فني و مكانيك خطوط توليد
• تسلط بر تعميرات ماشين آلات خطوط توليد • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارگر فني ماهر • جنسيت: آقا
• حداقل سابقه كار: 5 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: ديپلم، كارداني
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي رياضي و فني
• تسلط كامل با مباحث عملي مكانيك و تعميرات ماشين آلات خط توليد
• آشنايي با سيستم هاي كامپيوتري
• توانايي كار در ارتفاع و ساير موارد مربوط به امور تعميرات و نگهداري • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارگر فني نيمه ماهر • جنسيت: آقا
• حداقل سابقه كار: 2 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: ديپلم، كارداني
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي رياضي و فني
• آشنايي كامل با مباحث عملي مكانيك و تعميرات ماشين آلات خط توليد، جوشكاري
• توانايي كار در ارتفاع و ساير موارد مربوط به امور تعميرات و نگهداري • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
تراشكار • جنسيت: آقا
• حداقل سابقه كار: 2 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: ديپلم، كارداني (ترجيحا رشته هاي رياضي و فني)
• رشته/ گرايش تحصيلي: رشته هاي رياضي و فني 
• تسلط كامل بر تراشكاري و توانايي كار با ماشين آلات فرز، اره نواري، سنگ مغناطيسي و دريل راديال • بالاتر از حقوق وزارت كار
• بيمه
كارمند حراست (انتظامات) • جنسيت: آقا
• حداقل سابقه كار: 3 سال
• مدرك تحصيلي مورد نياز: ديپلم، كارداني ساير رشته ها
• آشنايي كامل با اصول حراست و حفاظت فيزيكي • حقوق وزارت كار
• بيمه

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند .

ايميل HR@kowsarpipe.com 


 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط