دعوت به همكاري شركت پتروشيمي تبريز ( جديد - سال 1400 )

تاریخ انقضا :1400/7/4

کد :108958

                                           دعوت به همكاري شركت پتروشيمي تبريز 
با استعانت از خداوند متعال شركت پتروشيمي تبريز در نظر دارد بمنظور پيشبرد اهداف طرحهاي توسعه اي، كمبود نيروي انساني مورد نياز خود در سمتهاي بهره برداري، نگهداري و تعميرات و خدمات فني و مهندسي و... را از بين متقاضيان واجد شرايط مرد/زن در مقاطع تحصيلي كارداني،كارشناسي و كارشناسي ارشد طبق شرايط در نظر گرفته شده (آزمون كتبي و روانشناختي، مصاحبه عمومي، فني و معاينات پزشكي و گزينش) و با انعقاد قرارداد مدت موقت طبق قانون كار/ تامين اجتماعي و بصورت ساكن و شاغل تمام وقت جذب نمايد.
* جدول نيازمنديهاي نيروي انساني در مقاطع مختلف تحصيلي
رديف رشته تحصيلي گرايش مقطع تحصيلي جنسيت
1 مهندسي شيمي كليه گرايشها به جز صنايع غذايي و صنايع معدني كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد/ زن
مهندسي پليمر كليه گرايشها
2 مهندسي برق قدرت/ شبكه هاي توزيع كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد/ زن
الكترونيك/ابزار دقيق/ كنترل
3 مهندسي مكانيك بدون گرايش - حرارت و سيالات - طراحي جامدات -مكاترونيك - ساخت و توليد - تبديل انرژي- ماشين آلات كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد/ زن
4 مهندسي مواد خوردگي و حفاظت ازمواد كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد
5 مهندسي صنايع بهينه سازي سيستم هاي صنايع-سيستم و بهره وري-مديريت نگهداري و تعميرات-مديريت پروژه كارشناسي و كارشناسي ارشد مرد/ زن
6 كارداني برق الكترونيك و ابزار دقيق- كنترل – صنعتي-قدرت - انتقال و توزيع - الكتروتكنيك فوق ديپلم مرد
7 كارداني شيمي عمليات پتروشيمي- صنايع شيميايي- آزمايشگاهي صنعتي- پالايش فوق ديپلم مرد
8 كارداني مكانيك ساخت و توليد - تبديل انرژي - ماشين آلات – جوشكاري - تاسيسات حرارتي-تاسيسات عمومي فوق ديپلم مرد


شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان: 
1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2- تدين به يكي از اديان رسمي كشور و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3- داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا داشتن برگ معافيت دائم غير پزشكي.
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم قانوني بايد قبل از تاريخ آزمون كتبي باشد.
4- برخورداري از تندرستي وتوانايي كامل جسماني و روانشناختي با تائيد مركز سلامت شركت پتروشيمي تبريز.
۵- عدم تعهد خدمت ديگر در دستگاههاي دولتي وغيردولتي.
۶- داوطلبان نبايد به صورت رسمي يا پيماني دراستخدام واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند.
7- نداشتن سوءپيشينه كيفري با تائيد مراجع ذيصلاح وعدم اشتهار به فساد اخلاقي واعتياد به مواد مخدر.
8- داشتن مدرك تحصيلي متناسب با جدول نيازمنديهاي نيروي انساني در مقاطع مختلف تحصيلي.
9- حداقل معدل براي كليه داوطلبان مقاطع كارشناسي ارشد 16 ،كارشناسي 15 و كارداني 14 مي باشد.
تبصره 2- براي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاههاي: تهران/ تبريز/ شهيد بهشتي/تربيت مدرس/صنعتي شريف/ صنعتي اميركبير/ صنعتي سهند/ صنعتي اصفهان/ شيراز/ اصفهان/ علم و صنعت ايران/ خواجه نصيرالدين طوسي/ فردوسي مشهد/ صنعت نفت/ چمران اهواز يك نمره تقليل در حداقل معدل كل مورد قبول منظور خواهد شد.
10- دارا بودن حداكثر 32 سال سن براي تمامي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد ،30 سال سن براي تمامي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و 28 سال براي مدارك تحصيلي كارداني تا تاريخ برگزاري آزمون كتبي ضروري مي باشد. 
تبصره 3- مدت سابقه خدمت مرتبط با ارائه گواهي معتبر(بيمه و گواهي از محل كار قبلي) تا سقف سه سال و به ازاي هر سال سابقه كار مفيد و مرتبط يك سال به حداكثر سن اعلام شده اضافه خواهد شد.
تبصره 4- براي كاركنان پيمانكاري و تعاوني شاغل در شركت پتروشيمي تبريز كه بمنظور تبديل وضعيت در فرآيندآزمون جذب نيرو شركت مي نمايند محدوديت سني وجود ندارد.
11- مدرك تحصيلي افرادي قابل قبول براي شركت در آزمون استخدامي مي باشد كه مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري قرارگرفته باشد.
تبصره 5- فقط مقاطع تحصيلي اعلام شده در آگهي مورد نياز شركت بوده و چنانچه افراد پذيرفته شده، در حين خدمت موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر گردند، شركت هيچ گونه تعهدي در رابطه با تعديل مدرك مأخوذه و يا ارتقاء در سمت جديد نخواهد داشت.
12- به نمره مكتسبه در آزمون كتبي، جهت شركت كنندگان خانواده هاي معظم شهداء، ايثارگران و فرزندان كاركنان در شركت پتروشيمي تبريز(12%) اضافه خواهد شد.
تبصره 6- در صورت دارا بودن بيشتر از يك مورد از امتياز فوق، تنها يكي از امتيازات تعلق مي گيرد.
13- متقاضيان از تمام استانهاي كشور مي توانند در آزمون شركت نمايند.
14- تعداد جذب متقاضيان واجد شرايط بومي (40%) خواهد بود و در صورت عدم امكان تامين بر اساس امتيازات مكتسبه و يا عدم شركت داوطلبين در بعضي از رشته ها، از بين پذيرفته شدگان ساير مناطق جغرافيايي كه امتياز بالاتري كسب نموده باشند تامين خواهد شد.
تبصره 7- ملاك تشخيص بومي بودن، محل تولد و يا محل صدور و يا محل اخذ ديپلم و يا چهار سال متوالي ساكن استان آذربايجان شرقي مي باشد. لازم به توضيح است ارائه مدارك مستدل نظير استشهاد محلي و سپس تائيد شوراي محل/بخش/ شهر و..براي احراز شرايط بومي داوطلبان با چهار سال متوالي ساكن استان آذربايجانشرقي ضروري است.
مدارك مورد نياز و مراحل ثبت نام آزمون : 
1- مراجعه به وب سايت شركت پتروشيمي تبريز به نشاني https://tpco.iran-azmoon.ir وتكميل فرم الكترونيكي تقاضاي ثبت نام.
2- ارسال عكس: متقاضيان مي بايست عكس ۴*۳ پرسنلي خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر ۲۰۰ كيلو بايت اسكن نموده و در قسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
3- داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم مي توانند از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 لغايت ساعت 24 روز يكشنبه مورخ 1400/07/04 جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي شركت پتروشيمي تبريز مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستي و واريز آنلاين مبلغ يك ميليون ريال (1،000،000) ريال به عنوان هزينه ثبت نام نسبت به اخذ كد رهگيري خود اقدام نمايند. لازم به ذكر است ثبت نام بعد از تاريخ 1400/07/04 ، مقدور نخواهد بود.
4- زمان دقيق و محل برگزاري آزمون در شهرهاي تبريز و تهران در زمان دريافت كارت و از طريق سامانه فوق الذكر اعلام خواهد شد. 
برنامه زمانبندي و تاريخ هاي مهم اجرايي
1400/06/23 لغايت 1400/07/04 ثبت نام در سامانه الكترونيكي و اخذ كد رهگيري
ساعت 9 صبح مورخ 1400/07/12 الي 24 مورخ 1400/07/15 مراجعه به وب سايت و دريافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنماي آزمون
ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1400/07/16 برگزاري آزمون علمي
ساير مراحل و تشريفات اداري مرتبط متعاقباً اعلام خواهد شد.
اعتراضات احتمالي حداكثر تا 10 روز پس از اعلام نتايج با ارائه مستندات، قابل بررسي مي باشد

نكات مهم:
۱- داوطلبان گرامي مي بايست قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در وب سايت مراجعه و مندرجات آن را دقيقاً مطالعه نمايند سپس اقدام به تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي نمايند.
۲- ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي شركت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
4- همراه داشتن كارت ورود به جلسه و شناسنامه يا كارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري مي باشد.
5- داوطلبان مي بايست پس از اخذ كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به كنترل مشخصات فردي خود، مدرك تحصيلي، معدل، شماره داوطلبي، شماره صندلي و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند.
6- منابع آزمون در سايت موجود مي باشد.
تذكرات مهم :
1-ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق وب سايت شركت به نشاني https://tpco.iran-azmoon.ir و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
2- هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
3- لازم به توضيح است كه جذب نيروي انساني در شركت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي ( مشتمل بر آزمون كتبي، آزمون هاي روانشناختي، مصاحبه عمومي و تخصصي، گزينش و معاينات پزشكي) صورت مي پذيرد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق موفقيت لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
4- كليه داوطلبان در صورتي كه مدرك كارشناسي ايشان مرتبط با مدرك كارشناسي ارشد باشند، مجاز به ثبت نام در مقطع كارشناسي ارشد هستند.
5- جذب نيرو صرفاً بمنظور اشتغال در واحدهاي عملياتي و فني مورد نياز شركت پتروشيمي تبريز مي باشد و پذيرفته شدگان نهايي بسته به نياز شركت بصورت نوبتكاري/ روزكاري مشغول بكار خواهند شد. 
6- از پذيرفته شدگان نهايي، تعهد محضري خدمت در پتروشيمي تبريز به مدت 10سال در همان مقطع تحصيلي پذيرفته شده، اخذ خواهد شد.
7- هر متقاضي فقط مجاز مي باشد، در يكي از رديف هاي جدول نيازمنديهاي نيروي انساني ثبت نام نمايد.
8- شركت هيچ تعهدي نسبت به تامين مسكن و هزينه اسكان پذيرفته شده گان نهايي ندارد.
9- رعايت پروتكل هاي بهداشتي( استفاده از ماسك و...) براي ورود به جلسه آزمون الزامي مي باشد. داوطلباني كه مبتلا به كرونا شده و يا مشكوك به كرونا هستند لازم است به هنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در وب سايت مربوطه خود اظهاري نمايند تا تمهيدات لازم در نظر گرفته شود.

مواد آزمون:
عنوان رشته موادآزمون
مهندسي شيمي/ مهندسي پليمر انتقال حرارت - ترموديناميك - انتقال جرم و عمليات واحد - سيالات - راكتور - كنترل - كاربرد رياضيات
مهندسي برق – قدرت/شبكه هاي توزيع مدار 1 و 2 - بررسي سيستم هاي قدرت 1 و 2 - كنترل – ماشين 1 و 2 - اندازه گيري الكتريكي- رله و حفاظت
مهندسي برق – الكترونيك، كنترل، ابزار دقيق مدار 1 و 2 - مدار منطقي - اندازه‌گيري – الكترونيك 1 و 2 - كنترل - الكترومغناطيس
مهندسي مكانيك ترموديناميك-سيالات-انتقال حرارت-استاتيك-مقاومت مصالح-ديناميك وارتعاشات
مهندسي مواد خواص فيزيكي - خواص مكانيكي - شيمي فيزيك و ترموديناميك - خوردگي والكتروشيمي
مهندسي صنايع مباني سازمان و مديريت-كنترل پروژه –تحقيق درعمليات1و2-آمار و احتمال-اقتصاد مهندسي-كنترل موجودي
كارداني برق مدارهاي الكتريكي – ماشين – تكنولوژي و كارگاه سيم پيچي – كارگاه برق – الكترونيك - مدار منطقي
كارداني شيمي انتقال حرارت- موازنه جرم- ترموديناميك - سيالات- شيمي آلي- اصول عمليات واحد و انتقال جرم
كارداني مكانيك ترموديناميك - سيالات - انتقال حرارت - استاتيك - مقاومت مصالح
دروس عمومي زبان وادبيات فارسي– هوش واستعداد- مباني كامپيوتر - زبان انگليسي 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط