جذب نيرو گسترده و جديد در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران ( سال - 1400 - مهرماه )

تاریخ انقضا :1400/8/1

کد :109612

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران به عنوان بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در ايران تلاش مي كند با حفظ و ارتقا سيستم مديريت يكپارچه با هدف حفظ ثبات كيفي و افزايش كمي محصولات توليدي در جهت افزايش بهره وري، توسعه پايدار و بهبود مستمر گام بردارد.
اهداف ما در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران : 
- ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در منطقه و كشور
- كاهش وابستگي كشور به واردات كاغذ
با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه كيفيت و كميت توليد محصولات و كمك به خودكفايي ايران اسلامي؛ اين شركت در نظر دارد نيروي انساني مورد نياز خود از بين افراد واجد شرايط، پس از كسب موفقيت در آزمون هاي كتبي(عمومي و تخصصي)، مصاحبه تخصصي- رفتاري و اخذ نتايج معاينات پزشكي، مطابق با قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي و براساس شرايط ذكر شده در اين آگهي و دفترچه راهنما دعوت به همكاري نمايد. 
برنامه زمانبندي برگزاري آزمون
عنوان برنامه زمانبندي ساعت شروع ساعت پايان
ثبت نام از ساعت 8:00 صبح روز يكشنبه 18مهر1400 تا ساعت 24:00 روز شنبه يك آبان 1400
ويرايش اطلاعات از ساعت 8:00 صبح روز دوشنبه 3 آبان 1400 تا ساعت 24:00 روز يك شنبه 9 ابان 1400
دريافت كارت از ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه 18آبان 1400 تا ساعت 8 صبح روز جمعه 21 آبان 1400

* ساير موارد از طريق اين سايت اطلاع رساني مي گردد.
متقاضيان محترم مي بايست نسبت به مطالعه دقيق دفترچه آزمون و رعايت كليه نكات نسبت به ثبت نام در سامانه زيراقدام نمايند. 
www. Maztalent.ir

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط