استخدام نيروي خط توليد و بسته بند در داروسازي

تاریخ انقضا :1400/7/30

کد :109656


يك داروسازي در منطقه شمال خيابان شريعتي دعوت به همكاري ميكند؛


كارگر خط توليد و بسته بند
آقا
حداكثر 35 سال سن
ديپلمه
ساعت كار: 7 الي 17 داراي اضافه كار
داراي حقوق و مزاياي ويژه

به مترو نزديك است 


 

سایت های مرتبط