استخدام در مجموعه توليد و صادر كننده بزرگ شكلات

تاریخ انقضا :1400/7/30

کد :109658

 يكي از بزرگترين توليد و صادر كنندگان مواد غذايي دعوت به همكاري ميكند؛

✅مدير فروش  
ترجيحاٌ ليسانس مديريت
تسلط بر مفاهيم بازاريابي، فروش و توسعه كسب و كار /توانايي ايجاد و مديريت تيم قوي و حرفه اي /مهارت بالا در نگارش و ارائه مستندات و محتواي تجاري و فني/تدوين استراتژي هاي فروش سازماني/تعهد و قابليت رهبري و سرپرستي تيم فروش و بازاريابي
سابقه كار: 15 سال
حداكثر 50 سال سن  
آقا / خانم


✅رئيس فروش
تهران  
ترجيحاٌ ليسانس مديريت
تسلط بر مفاهيم بازاريابي، فروش و توسعه كسب و كار /توانايي مذاكره و پيگيري تا رسيدن به نتيجه /توانايي ايجاد و مديريت تيم قوي و حرفه اي /مهارت بالا در نگارش و ارائه مستندات و محتواي تجاري و فني/تعهد و قابليت رهبري و سرپرستي تيم فروش و بازاريابي مويرگي
حداقل 10سال سابقه كار  
حداكثر سن 10 سال  
آقا / خانم

✅رئيس فروش نمايندگي  
ترجيحاٌ ليسانس مديريت
تسلط بر مفاهيم بازاريابي، فروش و توسعه كسب و كار /توانايي مذاكره و پيگيري تا رسيدن به نتيجه /توانايي ايجاد و مديريت تيم قوي و حرفه اي /مهارت بالا در نگارش و ارائه مستندات و محتواي تجاري و فني / تسلط بر فروش ميداني/ماموريت خارج از شهر
سابقه كار: 10سال  
حداكثر سن:  40 سال  
آقا


✅سرپرست فروش مويرگي
ترجيحاٌ ليسانس مديريت
فن بيان و روابط عمومي بالا /تسلط بر مفاهيم بازاريابي، فروش و توسعه كسب و كار /توانايي مذاكره و پيگيري تا رسيدن به نتيجه /توانايي ايجاد و مديريت تيم قوي و حرفه اي /مهارت بالا در نگارش و ارائه مستندات و محتواي تجاري و فني
حداكثر سن: 40 سال
داراي حداقل 8 سال سابقه كار
آقا- خانم

✅سرپرست مرچندايزينگ
ترجيحاٌ ليسانس مديريت
داراي روابط عمومي بالا و فن بيان قوي/آشنا به چيدمان و فروش /نظارت و گزارش فعاليت رقبا در سطح فروشگاه ها و گزارش
آقا - خانم

✅كارشناس فروش نمايندگي
فن بيان و روابط عمومي بالا /تسلط بر مفاهيم بازاريابي، فروش و توسعه كسب و كار /توانايي مذاكره و پيگيري تا رسيدن به نتيجه /توانايي ايجاد و مديريت تيم قوي و حرفه اي /مهارت بالا در نگارش و ارائه مستندات و محتواي تجاري و فني/ماموريت خارج از شهر

✅كارشناس مرچندايزر، موزع، ويزيتور
داراي سابقه كار


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

سایت های مرتبط