استخدام گسترده و جديد در شركت پتروشيمي شازند ( استان مركزي )

تاریخ انقضا :1400/8/14

کد :109694

با استعانت از خداوند متعال و در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي و با هدف كمك به ايجاد اشتغال پايدار، بر اساس ضوابط، مقررات و آئين نامه استخدامي،شركت پتروشيمي شازند در نظر دارد از بين داوطلبان واجد شرايط، تعدادي نيروي انساني در مقطع كارشناسي (ليسانس) به صورت كشوري پس از كسب موفقيت در آزمون هاي كتبي و روانشناختي و همچنين مصاحبه فني و تخصصي و طي معاينات پزشكي جذب نمايد.
 


2 برنامه زمانبندي و تاريخ هاي مهم اجرايي :

عنوان برنامه زمان‌بندي
ثبت نام در سامانه الكترونيكي و اخذ كد رهگيري 01/08/1400 لغايت 14/08/1400
مراجعه به وب سايت و دريافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنماي آزمون 23/08/1400 لغايت 26/08/1400
زمان برگزاري آزمون علمي (كتبي) 27/08/1400
ساير مراحل  و تشريفات اداري مرتبط متعاقباً اعلام خواهد شد
آزمون علمي (كتبي) در دو حوزه تهران و اراك برگزار مي شود
اعتراضات احتمالي حداكثر تا 15 روز پس از اعلام نتايج با ارائه مستندات، قابل بررسي مي باشد


• درصورت تغيير زمان‌بندي برگزاري آزمون، مراتب از طريق سايت آزمون به آدرس www.arpc.ir اطلاع رساني خواهد شد.
• مكان، ‌ساعت و محل برگزاري آزمون در زمان دريافت كارت ورود به جلسه و از طريق سايت فوق الذكر اعلام خواهد شد.
تبصره: لازم به ذكر است با توجه به شيوع ويروس كرونا در صورت تغيير در تاريخ برگزاري آزمون علمي، مراتب در كارت              و            ورود به جلسه و همچنين از طريق سامانه ثبت نام، اطلاع رساني خواهد شد.

3 جدول نيازمندي‌هاي نيروي انساني:

رديف مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرايش
(براساس نيازمندي) حداقل معدل جنسيت
1 كارشناسي مهندسي شيمي كليه گرايش‌ها ( به استثناي صنايع غذايي، بيوتكنولوژي
محيط زيست، ‌زيست پزشكي و داروسازي ) 16 مرد
شيمي شيمي كاربردي و محض
مهندسي مكانيك كليه گرايش‌ها ( به استثناي مكانيك خودرو )
مهندسي برق قدرت
مهندسي ابزاردقيق الكترونيك و كنترل
مهندسي مواد/ متالوژي مواد / متالوژي
پدافند غيرعامل
مديريت بحران مديريت بحران
بهداشت حرفه‌اي بهداشت حرفه اي
مهندسي عمران ساختمان ، سازه و نقشه بردار
مهندسي صنايع ايمني صنعتي
مديريت بازرگاني


4 شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان :
1-4 . تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2-4 . تدين به يكي از اديان رسمي كشور و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3-4 . دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن كارت معافيت دائم غير پزشكي.
تبصره ۱: تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم غيرپزشكي بايد قبل از تاريخ ثبت نام آزمون كتبي باشد.

تبصره 2: امكان ثبت نام متقاضيان داراي كارت معافيت دائم پزشكي وجود ندارد.
تبصره 3: دارندگان كارت معافيت دائم غير پزشكي، در صورت موفقيت در كليه مراحل استخدام به شرط تائيد پزشك معتمد شركت همانند سايرين بلامانع مي باشند.
4-4 . تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني براي انجام شغل محوله، طبق تائيد پزشك معتمد شركت خواهد بود.
5-4 . عدم اشتهار به فساد اخلاقي، عدم اعتياد، نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد .
تبصره4 : تنها مقطع تحصيلي كارشناسي مورد نياز شركت بوده و چنانچه افراد پذيرفته شده، در حين خدمت موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر گردند، مطابق با مقررات شركت قابل بررسي و اقدام خواهد بود.
6-4 . در اين آزمون، تنها فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي روزانه مجاز به ثبت نام مي‌باشند.
7-4 . شرايط سني براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي حداكثر 27 سال تمام (متولدين 01/08/1373به بعد)مي باشد.
تبصره 5 : حداكثر سن اعلام شده، براي مقاطع تحصيلي كارشناسي با احتساب خدمت نظام وظيفه لحاظ گرديده است.
8-4 . حداقل معدل كل مورد قبول براي مقطع تحصيلي كارشناسي مطابق با جدول آگهي مي باشد.
9-4 . دارا بودن دانشنامه يا گواهينامه موقت فراغت از تحصيل مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بدون ذكر كلمه‌ي معادل و ارزش استخدامي.
تبصره 6 : تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان مي بايست قبل از تاريخ (01/08/1400) اولين روز ثبت نام مجدد باشد.
تبصره 7 : متقاضيان مديريت بازرگاني جهت دفتر مركزي تهران و كسانيكه سابقه كار مرتبط داشته باشند در اولويت قرار دارند.

10-4 . امتياز ويژه متقاضيان بومي :

رديف متقاضيان بومي امتياز ويژه
1 استان مركزي 10%


تبصره1: امتياز تخصيص داده شده به متقاضيان بومي استان مركزي بعد از اعلام نتايج آزمون كتبي و كسب رتبه لازم براي دعوت به مرحله بعد، با كنترل مستندات مربوطه به بوميت در نمره كتبي منظور خواهد شد.
* ملاك تشخيص بوميت : محل تولد، صدور شناسنامه، يك پايه تحصيلي تا مقطع ديپلم در مدارس استان مركزي و همچنين فرزندان كاركنان شاغل و يا بازنشسته شركت پتروشيمي
تبصره 2: جهت شركت كنندگان خانواده‌هاي معظم شهداء و ايثارگران بعد از اعلام نتايج آزمون كتبي و كسب رتبه لازم براي دعوت به مرحله بعد، با كنترل مستندات مربوطه (كارت يا نامه ايثارگري) (15%) در نمره كتبي منظور خواهد شد.
تبصره3: در صورت دارا بودن بيشتر از يك مورد از امتيازات فوق، حداكثر 20% امتياز به متقاضيان تعلق مي‌گيرد.
5 مراحل آزمون :
1-5 . اين آزمون در دو مرحله براي رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز برگزار خواهد شد كه در مرحله اول شركت كنندگان از طريق آزمون علمي بصورت كتبي ( عمومي و تخصصي ) و مرحله دوم از بالاترين رتبه‌هاي علمي حسب نياز جهت مصاحبه
فني / تخصصي دعوت بعمل خواهد آمد.
2-5. نمره آزمون كتبي ، براساس 30درصد  دروس عمومي و 70درصد دروس تخصصي محاسبه مي گردد.
3-5 . محاسبه نمره نهايي هر داوطلب با درنظر گرفتن ضريب 80% براي مرحله آزمون كتبي (عمومي/ تخصصي) و ضريب 20% براي مصاحبه تخصصي / رفتاري صورت مي‌پذيرد.
4-5 . كليه ي دروس آزمون عمومي و تخصصي به صورت چهار گزينه‌اي مي‌باشند. ضمناً به ازاي هر سه پاسخ غلط يك نمره منفي درنظر گرفته خواهد شد.

6 مراحل ثبت نام :
1-6 . مراجعه به وب سايت شركت پتروشيمي شازند به نشاني: www.arpc.ir
2-6 . تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور.
3-6 . ارسال عكس: متقاضيان مي بايست عكس ۴*۳ پرسنلي خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر ۲۰۰ كيلو بايت اسكن نموده و در قسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
4-6 . داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم مي توانند از تاريخ 01/08/1400  لغايت ساعت 24 مورخ 14/08/1400 به آدرس اينترنتي شركت پتروشيمي شازند مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستي و واريز آنلاين مبلغ (  000/000/1 )     يك ميليون ريال به عنوان هزينه ثبت نام به حساب شركت تعاوني اساتيد و كاركنان دانشگاه اميركبير نسبت به اخذ كد رهگيري خود اقدام نمايند.
* زمان و محل برگزاري آزمون هنگام دريافت كارت و از طريق سامانه فوق الذكر اعلام مي گردد. (لازم به ذكر است كه ثبت نام بعد از تاريخ اعلام شده، مقدور نخواهد بود.)
7 نكات مهم :

1-7 . قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در وب سايت مراجعه و مندرجات آن را دقيقاً مطالعه نماييد
2-7 .  ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
3-7 . مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي شركت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضي در هر مرحله جلوگيري به عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
4-7 . همراه داشتن كارت ورود به جلسه و شناسنامه يا كارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
5-7 . داوطلبان مي بايست پس از اخذ كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به كنترل مشخصات فردي خود، مدرك تحصيلي، معدل، شماره داوطلبي، شماره صندلي و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند.
6-7 . منابع آزمون در سايت موجود مي باشد.

8 تذكرات مهم :
1-8 . ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق وب سايت شركت به نشاني www.arpc.ir و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
2-8 . هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد. ( اين هزينه به حساب دانشگاه مجري آزمون واريز خواهد شد)
3-8 . با توجه به تغيير برخي شرايط در آگهي جذب جديد متقاضياني كه در بهمن ماه سال 1399 ثبت نام نموده اند ،تنها   مابه التفاوت هزينه ثبت نام را پرداخت خواهند نمود.
4-8 . لازم به توضيح است كه جذب نيروي انساني در شركت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي
( مشتمل بر آزمون كتبي، آزمون هاي روانشناختي، مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي ) صورت مي پذيرد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق موفقيت لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
5-8 . در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن 32633057-086 تماس حاصل فرماييد.
6-8 . از پذيرفته شدگان نهايي، ضمانت هاي لازم و تعهد محضري خدمت به پتروشيمي شازند به ميزان 15 سال اخذ خواهد شد و در پايان مدت هر قرارداد در صورت رضايت كارفرما مجدداً قرارداد جديد منعقد مي‌شود و در غير اينصورت قرارداد فرد تمديد نخواهد شد.
7-8 . با توجه به تخصصي بودن و نياز به كسب تجربه لازم در شركت پتروشيمي شازند ، پذيرفته شدگان مقاطع مختلف در مشاغل با شرايط احراز تحصيلي كف سازمان تطبيق و بكارگيري مي شوند و در اين راستا با كسب سابقه و مهارت هاي لازم به تدريج در مشاغل بالاتر ارتقاء مي‌يابند.
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط