تعدادي فروشنده تلفني جهت كار در يك شركت بازرگاني معتبر

تاریخ انقضا :1400/8/7

کد :109710

تعدادي فروشنده تلفني خانم

جهت كار در يك شركت بازرگاني معتبر

محدوده رسالت

حقوق + مزايا

پاسخگويي 24 ساعته

نيازمنديم

09229076100

26147848

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط