استخدام مهندس صنايع جهت كارگاه توليدي شكلات در استان تهران

تاریخ انقضا :1400/8/7

کد :109790

كارگاه توليدي شكلات واقع در شرق تهران ( حكيميه ) جهت مسئول فني يكنفر كارشناس صنايع غذايي استخدام مينمايد متقاضيان رزومه  كاري خود را به شماره زير واتساپ نمايند  09392722027

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط