استخدام تراشكار و فرزكار ماهر منوال مسلط به نقشه خواني در استان تهران

تاریخ انقضا :1400/8/7

کد :109793

يك شركت معتبر  در محدوده شرق تهران  به تعدادي تراشكار  و فرزكار ماهر منوال  مسلط به نقشه خواني  نيازمند است.  09122230228

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط