استخدام يكنفر خانم يا آقا جهت كارگاه طلاسازي

تاریخ انقضا :1400/8/7

کد :109797

به يكنفر خانم يا آقا

جهت كار در كارگاه طلاسازي نيازمنديم

(حتي مبتدي)

تماس: 09026701773

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط