استخدام فروشنده خانم ‌جهت لباس مجلسي در استان تهران

تاریخ انقضا :1400/8/7

کد :109798

فروشنده خانم 

‌لباس شب ومجلسي زنانه

حقوق‌عالي+پورسانت

09308278100 ـ 09196789371

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط