شركت مهندسي معدني نوآوران مس در 12 رشته تحصيلي در استان تهران دعوت به همكاري مي نمايد

تاریخ انقضا :1400/8/8

کد :110201

آگهي جذب نيرو (ستاد تهران شركت ملي صنايع مس ايران )
شركت مهندسي معدني نوآوران مس در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز ستاد تهران شركت ملي صنايع مس ايران  از بين واجدين شرايط ، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي در قالب قانون كار دعوت به همكاري نمايد . افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند به آدرس اينترنتي www.karazmoon.com مركز آزمون هاي تخصصي دانشگاه صنعتي شريف مراجعه  و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصيلي مورد نظر با توجه به شرايط ذكر شده ، از تاريخ  1400/06/21 لغايت1400/08/08 اقدام نمايند.

ليست مقطع و رشته هاي آزمون جهت ارائه خدمات تامين نيرو در ستاد تهران شركت ملي صنايع مس ايران
رديف مقطع تحصيلي رشته تحصيلي تعداد جنسيت توضيحات(اولويت ها)
1 فوق ديپلم امور اداري و مديريت 6 مرد/زن تسلط كامل به نرم‌افزارهاي office و مسلط به اصول بايگاني و زبان انگليسي
2 ليسانس برق قدرت 1 مرد -
حسابداري 1 مرد -
عمران 1 مرد -
مديريت بازرگاني 7 مرد تسلط كامل به زبان انگليسي (مكالمه ، ترجمه و ...)
مكانيك (مكانيك/سيالات/جامدات) 1 مرد -
مهندسي صنايع (صنايع/برنامه ريزي و تحليلسيستم/تكنولوژي صنعتي/توليد صنعتي) 5 مرد -
كامپيوتر - نرم‌افزار 1 مرد -
3 فوق ليسانس مديريت بازرگاني 2 مرد تسلط كامل به زبان انگليسي (مكالمه ، ترجمه و ..)
معدن - استخراج 1 مرد -
حسابداري 1 مرد -
مهندسي صنايع 3 مرد/زن -
جمع كل 30 -


الف: شرايط عمومي شركت در آزمون
1-     تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
2-     تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي
3-     دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم (براي متقاضيان مرد)
4-    عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذي‌صلاح(
5-     فراغت كامل تحصيلي (داشتن مدرك فارغ¬ التحصيلي) در مقطع مورد نياز به هنگام ثبت نام 
6-     عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نياز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به هنگام ثبت نام
7-      عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شركتها و كليه نهادها و ارگان¬ها به هر شكل ممكن
8-     داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تاييد امور ايمني و بهداشت شركت
9-     داشتن حداقل معدل كل تحصيلي 13 براي كليه متقاضيان
10-   حداكثر سن قابل قبول بدون احتساب مدت خدمت سربازي  براي داوطلبين فوق ديپلم متولدين  1374/01/01و بعد از آن و داوطلبين ليسانس و فوق ليسانس  متولدين  1372/01/01و بعد از آن  مي باشد. ( بديهي است داشتن شرايط جسماني و تندرستي مناسب از اولويت هاي  جذب مي باشد.)
تبصره 1 : سوابق كار معتبر و مرتبط با شغل مورد تقاضا كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد (حداكثر به مدت 12 سال ) و همچنين مدت زمان خدمت سربازي (حداكثر به مدت 2 سال ) به حداكثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد .
توضيحات مهم جهت كليه شركت كنندگان:
1       متقاضيان از تمامي استانها و شهرستانهاي كشور مي توانند در اين آزمون شركت كنند(شركت مهندسي معدني نوآوران هيچ گونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت)
2       به اطلاعات ناقص و خلاف  واقع ارائه شده به هنگام ثبت نام نهايي ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذكور در هر يك از مراحل قبول شوند از ادامه به كارگيري ذيربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.لذا شايسته است در تكميل و ارسال اطلاعات و مدارك درخواستي دقت لازم را به عمل آوريد.
3    متقاضيان صرفاً در يك مقطع تحصيلي و گزينه هاي ارائه شده  مجاز به شركت در آزمون مي باشند .
4    پذيرفته‌ شدگان نهايي تابع قانون كار و تأمين اجتماعي خواهند بود.
5    تاييد سلامت و توانايي كامل جسمي و رواني پذيرفته شدگان بر عهده واحد طب كار شركت مي باشد.
6   با توجه به اينكه پذيرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيلات اعلام شده مي باشد لذا پذيرفته شدگان نهايي صرفاً با شرايط و مدرك تحصيلي پذيرش شده (حداقل ۱۰ سال با همان مدرك تحصيلي پذيرش شده) مشغول به فعاليت مي گردند.
7  در مواردي كه در يك خانواده دو نفر شامل شرايط شركت در آزمون مي باشند ، در صورت استفاده از سهميه تنها يك نفر پذيرفته خواهد شد.(شامل همسر و خواهر يا برادر) 
8-       سهميه ايثارگران 25 درصد شامل : جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال اسارت ، خواهر و برادر شهدا مي باشد و سهميه ايثارگران 5 درصد شامل رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت مي باشد . (مشروط به كسب حداقل 60 درصد ميانگين نمرات پذيرفته شدگان در هر مقطع تحصيلي يك برابر ظرفيت ) ، بديهي است تنها يكي از فرزندان خانواده هر ايثارگر از سهميه مربوط برخوردار خواهد گرديد. 
توجه :  سهميه موارد مذكور ( به استثاء فرزندان شهدا و مفقو دين الاثر ) تنها به يكي از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنكه در سال هاي قبل هيچ يك از اعضاي خانواده از سهميه استفاده نكرده باشد.
9-      تاييديه مدت حضور داوطلبانه اختياري در جبهه ها با معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع جهاد كشاورزي و سازمان ارتش جمهوري اسلامي ايران  مي باشد  و ساير مراجع مورد تاييد نمي باشد . 
10-   فرزندان بازنشستگان مس، فرزندان حوادث ناشي از كار مس و فرزندان ازكارافتادگان ناشي از كار و غير ناشي از كار مس و  خود كاركنان ( خود داوطلب)  كه در شركت هاي پيمانكاري و پروژه هاي طرف قرارداد شركت ملي صنايع مس ايران خدمت نموده اند بسته به رشته امتحاني داراي سهميه مي باشند ،  بديهي است تنها يكي از فرزندان خانواده هاي مذكور از سهميه مربوطه برخوردار خواهند گرديد.

11- لازم به ذكر است افراد داراي سابقه كار مرتبط در كليه مقاطع و رشته هاي آزمون، در مصاحبه داراي اولويت مي باشند.
12-  ملاك ارائه مدارك صرفا از طريق سايت كارآزمون  و  تا پايان مدت ثبت نام مي باشد . بديهي است ارائه هر گونه مدركي بعد از پايان مدت ثبت نام بلا اثر و قابل رسيدگي نمي باشد. 
13-  لازم به ذكر است شروع به كار و محل جغرافيايي خدمت افراد بنابر تشخيص شركت مي باشد.

ب : نحوه ثبت نام و مهلت آن 
داوطلبان پس از مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن حداكثر تا پايان روز 1400/08/08فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون ثبت نام نمايند . 
1-   واريز مبلغ1،300،000ريال (يك ميليون و سيصد هزار ريال) به صورت الكترونيكي و بانكي از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان حق ثبت نام .
توجه : وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد .
2-   داوطلب مي بايست موارد زير را اسكن و فايل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد و در سايت ثبت نام بارگذاري نمايد:
1- عكس داوطلب (سايز 4*3)
2- گواهي فراغت از تحصيل(مدرك تحصيلي بايد داراي معدل باشد)
3- كارت ملي
4- شناسنامه
5- كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (براي متقاضيان مرد) 
6- مدارك سوابق پرداخت حق بيمه و مرتبط كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد. نام شعبه و  كارگاه و جزييات سوابق كار به طوركامل  قيد شده باشد) فايل به صورت pdf بارگذاري شود)جدول سوابق كاري مشابه نمونه ارائه شده در انتهاي آگهي ارسال گردد.
تبصره 2: كساني كه داراي سابقه كار در شركتهاي پيمانكاري و پروژه هاي طرف قرارداد شركت ملي صنايع مس ايران مي باشند ، مي بايستي سوابق پرداخت حق بيمه خود را به تائيد كارگزيني يكي از مجتمع هاي شركت ملي صنايع مس ايران برسانند. 
7- مدارك و مستندات ايثارگري
8- مدارك  و مستندات بازنشستگي مس ، حوادث ناشي از كار در مس و از كارافتادگي والدين  ناشي از كار و غير ناشي از كار در شركت مس 

*توجه: منظور از شركت، شركت مهندسي معدني نوآوران مس  مي باشد.
توجه : حجم عكس نبايد بيشتر از 40 كيلوبايت و ساير موارد اسكن شده نيز نبايد بيشتر از 200 كيلوبايت باشد .
ساير توضيحات :
1-   ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرمت موجود به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي باشد . (دريافت كد رهگيري به منزله تاييد نهايي ثبت نام نمي باشد)
2- داوطلبان بايد حداقل 3 روز پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده و با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و نسبت به چاپ تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند .
3- لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند . مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون ، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند . بديهي است در هر يك از مراحل آزمون ، مصاحبه و اعلام نتايج و حتي پس از بكارگيري چنانچه مغايرتي بين اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارك مشاهده شود ، ضمن ممانعت از ادامه كار ، اقدام قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت .
4         هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در يكي از آزمون ها و  يك مقطع ، رشته و گرايش را دارد.
5         متقاضيان بر اساس ضوابط و مقررات قانون كار به صورت قرارداد تامين نيرو جذب مي گردند. 
6        چنانچه در هر مرحله از جذب و در هر زمان محرز شود متقاضي به اشتباه و يا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد از انجام مراحل بعدي محروم و از روند جذب حذف خواهد شد.
7       جذب افراد داراي معافيت پزشكي در صورت قبولي پس از تائيد مركز طب صنعتي و در صورت انطباق با شرايط شغل امكان پذير مي باشد.
8       داوطلب با علم و آگاهي كامل از شرايط و نحوه ي ثبت نام ،در صورت ثبت نام در آزمون بدون داشتن شرايط آگهي حق هر گونه اعتراض نسبت به پرداخت وجه ثبت نام را نخواهد داشت
ج : دريافت كارت آزمون
1-      دريافت كارت از طريق سايت كارآزمون طبق كد رهگيري ارائه شده ، امكان پذير است .
2-     محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت كارت در سايت قابل مشاهده است .

د : نحوه برگزاري آزمون
1-     آزمون به صورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد .
2-   آزمون مقاطع فوق ديپلم و بالاتر شامل 50 سوال عمومي و 50 سوال تخصصي مي باشد . سوالات عمومي شامل معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات و سوالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشته دانشگاهي مورد نظر خواهد بود . (منابع تخصصي در بخش ثبت نام موجود مي باشد)
تبصره 3: اقليت هاي مذهبي از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود .
ه : اعلام نتايج آزمون
در بخش آزمون در كليه رشته ها به تعداد 3 برابر ظرفيت از بين افرادي كه حائز بيشترين امتياز در آزمون گرديده اند جهت مصاحبه معرفي خواهند گرديد . در هر رشته نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت مذكور www.karazmoonn.com اعلام خواهد شد . داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 66560465-66530043-021 تماس حاصل نمايند .
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط