استخدام هفت عنوان شغلي در استخدام در شركت توسعه صنعتي سولفوركوب پارس زيرمجموعه گروه صنعتي گلرنگ در استان قم

تاریخ انقضا :1400/8/15

کد :110216

استخدام در شركت توسعه صنعتي سولفوركوب پارس  زيرمجموعه گروه صنعتي گلرنگ جهت تكميل كادر موردنياز خود از افراد واجد شرايط در رديفهاي شغلي زير دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند پس از مطالعه دقيق شرايط احراز، رزومه خود را به نشاني زير ارسال نمايند. 


*** توجه: درج عنوان شغلي در Subject ايميلهاي ارسالي الزامي است***  


عنوان شغلي شرايط احراز
مدير كارخانه
(محل كار: شهرك صنعتي شكوهيه قم) ***** متقاضيان بايد ساكن شهر قم باشند *****
جنسيت: آقا                      
نوع همكاري: تمام وقت
سابقه كار: حداقل 5 سال در مديريت كارخانه تحت نظر مستقيم مديريت 
تحصيلات: حداقل كارشناسي در رشته هاي مرتبط
توانايي كامل در اجراي برنامه ريزي توليد و كنترل كيفي  
آشنا به ملاحظات ايمني و بهداشت محل كار 
توانايي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي دفتر مركزي در زمينه توليد محصولات 
تسلط به تهيۀ گزارشات مديريتي و انجام امور اداري تحت نظر دفتر مركزي  
دقت و انضباط كاري 
مسئوليت پذيري
مديريت زمان
داراي سلامت جسماني و ضامن معتبر 
پيگير، سختكوش، منظم، متعهد و علاقمند به كار گروهي و پيشرفت تيمي 
تعهد به اصول بنيادين اخلاقي مانند راستگويي و امانتداري 


كارشناس اداري
(محل كار: شهرك صنعتي شكوهيه قم) ***** متقاضيان بايد ساكن شهر قم باشند *****
جنسيت: آقا                                  
نوع همكاري: تمام وقت
سابقه كار: حداقل 7 سال 
تحصيلات: حداقل كارشناسي مديريت و يا ساير رشته هاي مرتبط 
مسلط به امور دفتري و خصوصاً مالي 
مهارت در نرم افزارهاي Office مخصوصاً word و excel 
آشنا به قوانين كار، طبقه بندي مشاغل مديريت عملكرد و بيمه 
آشنا به محاسبات حقوق و دستمزد 
آشنا به نرم افزارهاي حضور و غياب و نحوه محاسبه كاركرد 
آشنا به انجام مكاتبات اداري
مسئوليت پذير و پيگير مسائل اداري پرسنل 
داراي روابط عمومي قوي، حسن برخورد و صبر زياد در امور كاري 
دقيق و منضبط در امور كاري 
داراي سلامت جسماني، خلاق و مسئوليت پذير 
توانايي مديريت زمان
توانايي ارائه گواهي حسن انجام كار و ضمانت معتبر


كارشناس فنّي
(محل كار: شهرك صنعتي شكوهيه قم) ***** متقاضيان بايد ساكن شهر قم باشند *****
جنسيت: آقا                                  
نوع همكاري: تمام وقت
ترجيحاً آشنا به ماشين آلات توليد سم و كود كشاورزي 
داراي روحيه كار فني
حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاي فني (ترجيحاً مكانيك يا برق)
آشنا به سيستمهاي تعمير و نگهداري تأسيسات 
پيگير، سختكوش، منظم، متعهد و علاقمند به كار گروهي و پيشرفت تيمي 
تعهد به اصول بنيادين اخلاقي مانند راستگويي و امانتداري

 
مسئول آزمايشگاه
(محل كار: شهرك صنعتي شكوهيه قم) ***** متقاضيان بايد ساكن شهر قم باشند *****
جنسيت: آقا                                  
نوع همكاري: تمام وقت
تحصيلات: حداقل كارشناسي شيمي كاربردي و يا فوق ليسانس با گرايش تجزيه 
آشنا به روشهاي تحقيقي پيرامون اندازه گيري شاخصهاي كودهاي شيميايي و سموم 
مسلط به انجام آزمايشات
مسلط به تفسير و آناليز نتايج آزمايش 
آشنايي با زبان انگليسي و در ك متون فني 
مسئوليت پذيري و دقت و انضباط كاري 
مديريت زمان
داراي سلامت جسماني و ضامن معتبر 
پيگير، سختكوش، منظم، متعهد و علاقمند به كار گروهي و پيشرفت تيمي 
تعهد به اصول بنيادين اخلاقي مانند راستگويي و امانتداري

 
سرپرست توليد
(محل كار: شهرك صنعتي شكوهيه قم) ***** متقاضيان بايد ساكن شهر قم باشند *****
جنسيت: آقا                      
نوع همكاري: تمام وقت
سابقه كار: حداقل 10 سال در سرپرستي توليد كارخانه
تحصيلات: مديريت توليد و يا ساير رشته هاي مشابه  
آشنايي با فرآيندهاي توليد علي الخصوص سم و كود كشاورزي و ماشين آلات مربوطه 
تسلط بر برنامه ريزي و كنترل و رفع عيوب خط توليد 
توانايي تهيه گزارش مستندات خط توليد
توانايي سازماندهي و ساماندهي خط توليد 
مسئوليت پذير و پيگير 
دقيق و منضبط در امور كاري 
داراي سلامت جسماني، خلاق و مسئوليت پذير 
توانايي مديريت زمان
توانايي ارائه گواهي حسن انجام كار و ضمانت معتبر 


كارگر توليد
(محل كار: شهرك صنعتي شكوهيه قم) ***** متقاضيان بايد ساكن شهر قم باشند *****
جنسيت: آقا                                  
نوع همكاري: تمام وقت
وضعيت جسماني سالم
حداقل تحصيلات ديپلم
حداكثر 35 سال
       داراي روحيه تعامل و همكاري 
داراي رفتار سازماني مناسب
منظم، خلاق و مسئوليت پذير 
پيگيري امور و تعهد كاري 
پيگير، سختكوش، منظم، متعهد و علاقمند به كار گروهي و پيشرفت تيمي 
تعهد به اصول بنيادين اخلاقي مانند راستگويي و امانتداري 


نيروي خدماتي 
(محل كار: شهرك صنعتي شكوهيه قم) ***** متقاضيان بايد ساكن شهر قم باشند *****
جنسيت: آقا
نوع همكاري: تمام وقت
سابقه كار: حداقل 5 سال 
تحصيلات: حداقل ديپلم
انجام كليۀ امور محوله در داخل و خارج شركت 
تسلط به پذيرايي، تشريفات و خدمات 
آشنا با امور جزئي فني و ساختماني 
آشنايي با قوانين بهداشتي و اصول نظافت و توانايي كار با مواد شوينده 
منظم، صبور، مسئوليت پذير و پيگير در انجام وظايف و امور محوله به بهترين نحو ممكن 
وظيفه شناس و متعهد به زمانبندي امور محوله 
منظم و دقيق 
انرژيك با ظاهري آراسته و تميز 
پيگير و سختكوش و علاقمند به كار گروهي و پيشرفت تيمي 
تعهد به اصول بنيادين اخلاقي مانند راستگويي و امانتداري 

ارسال رزومه به ايميل زير:
Job.iramon@ gmail.com
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط