استخدام كارشناس آموزش، منابع انساني و مهندس ساخت در پتروشيمي

تاریخ انقضا :1400/9/22

کد :110987🔵يك مجموعه فعال در صنعت نفت و پتروشيمي دعوت به همكاري ميكند؛

✅كارشناس آموزش

🔻شرايط عمومي ؛ 
جنسيت ؛ فرقي ندارد
سن ؛ بازه ٢٣-٣6
سمت سازماني ؛ كارشناس آموزش  و توسعه
مقطع تحصيلي :حداقل كارشناسي
رشته تحصيلي: مجموعه مديريت ترجيحا مديريت اموزشي- مديريت آموزش و بهسازي و رشته هاي مرتبط

🔻شرايط تخصصي ؛ 
تسلط بر فرآيند آموزش و توسعه سازماني -پرسنلي ، نيازسنجي اموزشي- ارزيابي اثربخشي آموزش-   اشنا و علاقه مند به تدوين برنامه آموزشي ، مسلط براجراي برنامه هاي آموزشي و موارد مرتبط با حوزه اموزش و توسعه

🔻شايستگي هاي مورد انتظار : 
توانمند در : ١-سازماندهي برنامه ها و برنامه ريزي اجرا، ٢- بيان ايده هاي خلاقانه ، ٣-برقراري ارتباطات سازماني و فعاليت در كارهاي تيمي مسلط بر نرم افزارهاي حوزه آموزش و توسعه ، داراي  تفكر تحليلي و سيستمي ، مسئوليت پذير و متعهد ، نتيجه گرا ، علاقه  مند به يادگيري در سطوح مختلف ، منظم و پيگير


✅كارشناس منابع انساني
كارشناسي و يا ارشد منابع انساني و رشته هاي مرتبط
داراي سابقه كار در حوزه منابع انساني
مسلط به نرم افزارهاي مرتبط

✅مهندسي ساخت
ارشد در رشته هاي مرتبط مانند عمران و صنايع
مسلط به حوزه مهندسي ساخت در پروژه هاي نفتي

🔻شرايط حقوق و مزايا ؛ 
حقوق توافقي و متناسب با سطح توانمندي
مزايا : صبحانه - ناهار - بيمه تكميلي-هداياي مناسبتي - پكيج هاي كمك معيشتي
محدوده كار: هفت تير

نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :
02166710081

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط