استخدام شركت آتيه نهاد كردستان - جديد ( سال 1400 )

تاریخ انقضا :1400/9/25

کد :111017

شركت آتيه نهاد كردستان (سهامي خاص) به منظور تامين نيروي انساني متخصص جهت بهره برداري از ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع از بين داوطلبان بومي تاسيس ۱۳۹۱ استانهاي كرمانشاه، كردستان و ايلام طي آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش با شرايط زير در قالب قرارداد مدت معين دعوت به همكاري مي نمايد.
مهلت ثبت نام تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ مي باشد.

                                                 دانلود فايل راهنماي آزمون

                                                          فرم ثبت نام

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط