جذب هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي اراك

تاریخ انقضا :1400/10/25

کد :111776

بر اساس مصوبه پانصد و هشتاد و يكمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰ طبق درخواست دانشكده پيراپزشكي اراك و حسب نياز آن دانشكده با فراخوان جذب يك نفر نيروي كارشناسي ارشد آموزش هوشبري يا مراقبت‌هاي ويژه و يا پرستاري داخلي- جراحي با پايه هوشبري جهت گذراندن دوره طرح و تعهد به صورت هيأت علمي موافقت بعمل آمد.
لذا بدين منظور از كليه دانش آموختگان واجد شرايط دعوت مي شود جهت معرفي، مدارك و رزومه خود را حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به دفتر رياست  دانشكده به شماره نمابر ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۲۶ دانشكده پيراپزشكي اراك ارسال نمايند و يا با شماره ۰۸۶۳۴۱۷۳۵۲۶ تماس حاصل فرمايند.

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط