استخدام اداره كل كتابخانه عمومي خراسان رضوي

تاریخ انقضا :1400/10/26

کد :111794

اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي براي تكميل نيروي انساني (۴ نفر) در رشته شغلي كتابدار جهت اشتغال در كتابخانه هاي سيّار شهرستان هاي قوچان و طرقبه شانديز و كتابخانه اسحاق آباد زبرخان كتابدار استخدام مي كند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي، اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي براي تكميل نيروي انساني (۴ نفر) در رشته شغلي كتابدار جهت اشتغال در كتابخانه هاي سيّار شهرستان هاي قوچان و طرقبه شانديز  و كتابخانه اسحاق آباد زبرخان كتابدار استخدام مي كند.
متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي  براي تكميل نيروي انساني (۴ نفر) در رشته شغلي كتابدار جهت اشتغال ۱ نفر كتابدار در كتابخانه  اسحاق آباد شهرستان زبرخان و  ۱ نفر كتابدار راننده براي كتابخانه سيار شهرستان قوچان و ۲ نفر كتابدار راننده براي شهرهاي طرقبه و شانديز شهرستان بينالود از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.
متقاضيان مي توانند مدارك خود را از تاريخ  دوشنبه ۲۰ لغايت ۲۵ دي ماه  ۱۴۰۰ به آدرس زير ارسال يا بصورت حضوري تحويل نمايند:
مشهد- بلوار سجاد- انتهاي سجاد ۲۴- پلاك۱۲۷- طبقه دوم- واحد۱-  امور اداري اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي

الف) شرايط اختصاصي :
۱) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
۲) دارا بودن حداكثر سن ۳۰ سال تمام تا تاريخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰
    تبصره ۱: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع ۲ سال به حداكثر سن آنان اضافه  مي شود.
    تبصره ۲: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
۳) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
۴) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
۵) داشتن گواهينامه رانندگي متناسب با نوع خودرو (وانت بار) براي شركت در مصاحبه الزامي مي باشد.


ب) شرايط عمومي :
۱) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
۲) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
۳) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
۴) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
۵) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
۶) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
    تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ صادر شده باشد.
۷) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره ۱: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره ۲: بكارگيري متقاضي پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره ۳ ايثارگران در اجراي ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
رشته شغلي كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي .
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهد شد.
تذكر: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط