استخدام پليس فتا از كارشناسي تا دكتري

تاریخ انقضا :1397/5/31

کد :83960

✳️️پليس فتا به منظور تأمين نيروي انساني متخصص موردنياز، از بين خانواده معظم شهدا، جانبازان، ايثارگران، خانواده كاركنان محترم نيروهاي مسلح، بسيجيان، پليس افتخاري، جوانان مؤمن، متعهد، ولايتي، نخبه علمي و كارآمد(مرد) به صورت پيماني پنجساله در مقطع افسري از طريق آزمون ورودي اوليه و ديگر مراحل(مصاحبه، معاينات پزشكي، تحقيقات و ...) با شرايط ذيل و بهصورت محدود از تاريخ 16/05/1397 تا مورخه 31/05/1397 اقدام به ثبتنام افراد واجد شرايط مي نمايد. گفتني است مهلت ثبت نام به هيچ عنوان قابل تمديد نيست.
شرايط استخدام:
1- اولويت جذب داوطلبين استخدام با خانواده معظم شهداء، جانبازان، ايثارگران، خانواده محترم كاركنان نيروهاي مسلح، كاركنان پليس افتخاري، بسيجيان و نخبگان علمي و از بين جوانان مومن، متعهد و ولايتي است.
2- اساس جذب بهصورت پيماني پنجساله مرد در مقطع افسري جزء است.
3- جذب داوطلبين در مقاطع تحصيلي كارشناسي به بالا از كليه دانشگاهها وموسسات آموزش عالي مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با گرايشهاي ذيل انجام ميگردد.
◄ مهندسي فناوري اطلاعات با گرايشهاي( طراحي و توليد نرم افزار، تجارت الكترونيكي، امنيت اطلاعات، شبكه هاي كامپيوتري، مديريت دستگاههاي اطلاعاتي)
◄ مهندسي كامپيوتر با گرايشهاي (نرمافزار، هوش مصنوعي و رباتيك، شبكهه اي كامپيوتري، معماري سيستمهاي كامپيوتري، رايانش امن)
◄ مهندسي برق با گرايش (مخابرات امن و رمزنگاري) صرفاً در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري
4- اولويت جذب در مقاطع تحصيلي به ترتيب دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و در رشتههاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر با گرايش نرم افزار ، هوش مصنوعي و مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسي برق(صرفاً گرايش مخابرات امن و رمزنگاري) است.
5-  شرايط اختصاصي جذب به شرح موارد ذيل است :
◄  سن 22 سال ليسانس، 24 سال فوق ليسانس و 28 سال دكتري
◄ قد حداقل 170 سانتيمتر
◄ معدل حداقل نمره 14
تبصره1: در صورت داشتن كارت پايان خدمت 2 سال به سن استخدامي افزوده  ميگردد.
تبصره2: به سن بسيجيان با عضويت فعال و اعضاء پليس افتخاري 2سال افزوده  ميگردد.
تبصره3: به خانواده جانبازان، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقامات برتر كشوري و بين المللي مرتبط، خانواده كاركنان نيروهاي مسلح و حافظان كل قرآن كريم 2سال به سن استخدامي افزوده ميگردد.
تبصره 4: داوطلبيني كه بستگان درجه يك شهدا ميباشند از 5سال تسهيلات سني برخوردار ميگردند.
6- كليه مراحل استخدامي برابر شرايط و ضوابط استخدام ابلاغي از سوي مركز گزينش و استخدام معاونت نيروي انساني ناجا در استانها توسط مديريت گزينش و استخدام نيروي انتظامي استان مربوطه و در شهر تهران توسط مديريت گزينش و استخدام فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به آدرس خيابان سميه تقاطع نجات الهي مركز گزينش و استخدام ناجا بعد از معرفي داوطلب توسط پليس فتا ناجا انجام ميشود.
7- داوطلبين حوزه جغرافيايي شهر تهران(سهميه جذب ستاد پليس فتا ناجا) صرفاً پس از احراز شرايط استخدام و مصاحبه تخصصي توسط ردههاي فني پليس فتا ناجا و تائيد هيئت رئيسه پليس فتا ناجا جهت ثبت نام و طي مراحل استخدام به مديريت گزينش و استخدام فا تب معرفي ميگردند. 
داوطلبان گرامي مي توانند جهت ثبت نام به سايت اينترنتي www.cyberpolice.ir مراجعه نمايند.نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

سایت های مرتبط