استخدام چند رديف شغلي جهت شركت صنايع بسته بندي در چند استان

تاریخ انقضا :1397/6/24

کد :84755

 شركت صنايع بسته بندي به بند توليدكننده محصولات بسته بندي پليمري، جهت توسعه و تكميل نيروي انساني كارخانه توليدي خود در استان يزد و دفتر مركزي شركت در تهران، افراد متقاضي كار را از استانهاي تهران، البرز، اصفهان، فارس، يزد، كرمان، قزوين، مركزي، آذربايجان غربي و شرقي، بوشهر، خوزستان ، هرمزگان،فارس، يزد، كرمان، اصفهان، هرمزگان و بوشهر از طريق مصاحبه براي مشاغل زيراستخدام مينمايد.
محل كار: استان تهران
رديف عنوان شغلي شرح مسئوليت كلي شغل شرايط احراز و رشته هاي تحصيلي ساكن استان محل كار
1 متخصص ماركتينگ

شرح مسئوليت كلي شغل: تحقيق بازار واقعي و اثربخش
تقويت رابطه با مشتريان
تهيه و اجراي برنامه بازاريابي
بازارسازي بر اساس الويتها
شرايط احراز و رشته هاي تحصيلي: مدرك ليسانس مديريت بازرگاني
داشتن حداقل 1 سال تجربه كاري مرتبط و موثر ماركتينگ در شركت هاي خصوصي
حداكثر 35 سال
داشتن مهارتهاي تحقيق بازار، رابطه سازي، برنامه ريزي و بازارسازي
توانايي تهيه marketing plan سالانه
تسلط به علم ماركتينگ و اصول ديجيتال ماركتينگ
امكان مسافرت به استان ها
ساكنين استان تهران

ساكن استان: تهران

محل كار: دفتر تهران شركت واقع در خيابان شهيد بهشتي و بر اساس برنامه حضور در ساير استانها
استخدام جهت همكاري در شهرستان هرات واقع در استان يزد
محل كار:شهرستان هرات واقع در استان يزد
رديف عنوان شغلي شرح مسئوليت كلي شغل شرايط احراز و رشته هاي تحصيلي ساكنين استان هاي محل كار
1 متخصص يا سرپرست تعميرات و نگهداري كارخانه

شرح مسئوليت كلي شغل: انجام تعميرات برق و مكانيك كارخانه
تهيه برنامه تعميرات و نگهداريpm و em تاسيسات در قالب سالانه، ماهانه و روزانه و اجراي آن
توانايي سرپرستي و افزايش بهره وري نيروهاي زيرمجموعه

شرايط احراز و رشته هاي تحصيلي: حداقل مدرك ليسانس مهندسي مكانيك و مهندسي برق
شناخت كافي از تعميرات و نگهداري اكسترودرها، دستگاههاي مرتبط با آن و سيستم هاي مكانيكي
آشنايي و تجربه كار با تابلوبرق هاي صنعتي، موتورهاي AC و DC، سيستم هاي كنترل و PM
تسلط بر اجراي تعميرات مكانيكي، برقي و تاسيساتي
جنسيت: آقا

ساكنين استان ها: ساكنين استان هاي تهران، البرز، اصفهان، فارس، يزد، كرمان، قزوين، مركزي، آذربايجان غربي و شرقي، بوشهر، خوزستان و هرمزگان

محل كار: شهرستان هرات واقع در استان يزد
2 مدير برنامه ريزي و كنترل عمليات

شرح مسئوليت كلي شغل: تدوين برنامه اجرايي ودقيق توليد
نظارت،كنترل وحصول اطمينان از اجراي برنامه توليد تدوين شده
كنترل ميزان بهره وري ماشين آلات، نيروي انساني و مواداوليه
تدوين و پيادهسازي مشخصههاي كمي و كيفي و استانداردهاي مواداوليه، فرايندها و محصولات
مديريت نيروي انساني و خطوط توليد كارخانه داشتن حداقل مدرك ليسانس در رشته هاي فني، ترجيحاً رشته هاي مهندسي صنايع و مديريت صنعتي
جنسيت: آقا
داشتن حداقل 5 سال تجربه كاري مرتبط و موثر در برنامه ريزي توليد و كنترل عمليات شركتهاي خصوصي ترجيحاً صنايع فرآوري مواد يا پلاستيك
ساكنين استان ها: ساكنين استان هاي تهران، البرز، اصفهان، فارس، يزد، كرمان، قزوين، مركزي، آذربايجان غربي و شرقي، بوشهر، خوزستان و هرمزگان

محل كار: شهرستان هرات واقع در استان يزد
3 سرپرستي توليد

شرح مسئوليت شغل: مديريت خط توليد شركت و نيروي انساني در راستاي افزايش بهره وري و ايجاد ارزش افزوده

شرايط احراز و رشته هاي تحصيلي: حداقل مدرك ليسانس در رشته هاي مهندسي مواد و متالورژي، مهندسي پليمر، مهندس شيمي، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي صنايع و مديريت صنعتي
داشتن تجربه كاري مرتبط و موثر در بخش سرپرستي يا مديريت توليد شركتهاي خصوصي ترجيحاً در صنايع پلاستيك
حداكثر 35 سال
جنسيت: آقا
دانش مهارت هاي سرپرستي
ساكن استان: ساكنين استان هاي فارس، يزد، كرمان، اصفهان، هرمزگان و بوشهر

محل كار: شهرستان هرات واقع در استان يزد
متقاضيان ميتوانند حداكثر تا تاريخ 24/06/97 رزومه هاي خود را با ذكر عنوان دقيق شغلي درخواستي به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
(لطفاً توجه نمائيد كه رزومه هايي كه فاقد عنوان شغلي درخواستي باشند، در فرايند استخدام مورد بررسي قرار نخواهند گرفت)
  hr@behband.co
 


 

 

سایت های مرتبط