استخدام 2 رديف شغلي در تبريز

تاریخ انقضا :1397/6/29

کد :84993

يك  شركت فرآورده هاي گوشتي واقع در تبريز جهت تكميل كادر خود به همكاري رده هاي شغلي زير نيازمند است.
همكار آشنا به كامپيوتر جهت انجام امور دفتري
تعداد: يك نفر
جنسيت:
خانم
چند نفر نيرو جهت كار در سالن
جنسيت:
خانم
اطلاعات تماس : ramin.imani85@jmil.cam
آدرس : جاده تبريز آذرشهر نرسيده به شهرك شهيد رجايي روبروي پمپ گاز CNG 
مهلت : 1397/07/01

 


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

سایت های مرتبط