دعوت به همكاري 3 رديف شغلي جهت يك شركت معتبر

تاریخ انقضا :1397/11/7

کد :88090

يك شركت معتبر در حوزه توسعه فعاليتهاي خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرحداکثر سنتخصص و تواناييجنسيتاستان محل خدمت
 1 ديپلم داراي حداقل مدرك ديپلم  تحصيلدار 35
 ●داراي ظاهري آراسته ● آشنايي به امور بانکي ●داراي گواهينامه موتور سيکلت ●داراي سلامت جسماني ●متاهل ● غير سيگاري●منظم و مسئوليت پذير● داراي موتورسيکلت ● داراي مدرک پايان خدمت● بدون سوء پيشينه
 مرد تهران
 2 ديپلم داراي حداقل مدرك ديپلم نگهبان 30
  دارا بودن مدرک پايان خدمت ●حداقل قد 175 ●داراي سابقه کاري مفيد ●متاهل● آشنا به اصول گزارش نويسي●آشنايي کامل به وسايل اعلام و اطفاء حريق ●غيرسيگاري ●بدون سوء پيشينه ● داراي ضامن معتبر
 مرد تهران
 3 ديپلم داراي حداقل مدرك ديپلم نيروي خدمات 35
 داراي ظاهري آراسته ● آشنايي به امور خدمات و نظافت واحد اداري ● آشنا به آداب تشريفات و پذيرايي● داراي سلامت جسماني●حداقل يک سال تجربه کاري مفيد ● بدون سوء پيشينه ● داراي حسن انجام کار و ضامن معتبر●غير سيگاري●متاهل ●منظم و مسئوليت پذير●داراي مدرک پايان خدمت
 مرد تهران

 

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمند است رزومه خود را به صورت فايل PDF به آدرس زير ايميل نمايند.
job.tejarat@yahoo.com
 


 

 

سایت های مرتبط