استخدام مدير مالي و حسابدار ارشد جهت يك مركز آموزشي و پژوهشي در كرج

تاریخ انقضا :1397/10/29

کد :88237

مركز آموزشي و پژوهشي  رايانگان از  مدير مالي و حسابدار ارشد  خانم  حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط  سـاكن كرج با شرايط ايـده آل دعوت به همكاري مي نمايد.

  officer@rayanegan.com

تلفن تماس: 02634164040 


 

 

سایت های مرتبط