استخدام موسسه كارآفرينان آوا سلامت جهت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي فارس

تاریخ انقضا :1397/10/25

کد :88239

موسسه كارآفرينان آوا سلامت به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي فارس ، در 7 رشته شغلي به صورت شركتي طبق جدول ذيل، نسبت به اجراي فراخوان استخدامي  از طريق برگزاري آزمون علمي و مصاحبه اقدام مي نمايد.
 

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرحداکثر سنتخصص و تواناييجنسيتتعداداستان محل خدمت
 1 کارشناس، کارشناس ارشد دارا بودن مدرك تحصيلي: كارشناسي تغذيه يا كارشناسي ارشد تغذيه (كليه گرايشها) کارشناس تغذيه  مرد و زن 85 فارس
 2 کارشناس ارشد دارا بودن مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد روانشناسي باليني و باليني كودك (مشروط به داشتن مدرك كارشناسي روانشناسي در كليه گرايش ها) كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي (مشروط به داشتن مدرك كارشناسي روان شناسي باليني) کارشناس سلامت روان  مرد و زن 85 فارس
 3 کارشناس دارا بودن مدرك تحصيلي: كارشناسي علوم آزمايشگاهي  کارشناس آزمايشگاه (تشخيص طبي)  مرد و زن 18 فارس
 4 کارشناس دارا بودن مدرك تحصيلي: كارشناسي بهداشت محيط  کارشناس بهداشت محيط  مرد و زن 35 فارس
 5 کارشناس دارا بودن مدرك تحصيلي: كارشناسي بهداشت حرفه اي  کارشناس بهداشت حرفه اي   مرد و زن 15 فارس
 6 کارشناس دارا بودن مدرك تحصيلي: كارشناسي پذيرش مدارك پزشكي (فناوري اطلاعات سلامت) *کارشناس فناوري اطلاعات سلامت/ کارشناس پذيرش مدرک پزشکي   مرد و زن 3 فارس
 7 ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي: ديپلم كامل متوسطه  نگهبان (سرايدار) 30
 داشتن حداقل قد 175 سانتيمتر، دارا بودن گواهينامه پايه 2 رانندگي، متاهل، تناسب بين قد و وزن BMI، موفقيت در آزمون هاي روانشناختي و آمادگي جسماني
 مرد 74 فارس

 

* تخصيص عنوان شغلي و «کارشناس فناوري اطلاعات سلامتي» و يا «کارشناس پذيرش مدرک پزشکي» 
به پذيرفته شدگان نهايي آزمون بر عهده دانشگاه مي باشد.
توجه: ثبت نام آزمون صرفا بصورت الکترونيکي و منحصرا از طريق سامانه موسسه کارآفرينان آوا سلامت به آدرس  http://avasalamat.org  انجام مي شود. علاقمندان مي توانند جهت اطلاع از ساير شرايط، محل خدمت و 
نحوه ثبت نام به آدرس اينترنتي مذکور مراجعه نمايند.
مهلت ثبت نام تا تاريخ 25/10/1397 مي باشد.
 


 

 

سایت های مرتبط