استخدام حسابدار جهت يك شركت خصوصي در همدان

تاریخ انقضا :1397/10/29

کد :88245

به يك نفر خانم يا حسابدار آقا، كارشناسي ارشد و كارشناسي با سابقه كار جهت يك شركت خصوصي در همدان نيازمنديم.

ساعت كاري : ۸/۳۰ لغايت ۱۷ عصر با سرويس اياب و ذهاب و مطابق قرارداد قانون كار

آدرس: شهرك صنعتي بوعلي - بلوار سوم - خيابان 19 - پلاك 129
 


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

سایت های مرتبط