استخدام فروشنده و حسابدار جهت فروشگاه پوشاك در كرمان

تاریخ انقضا :1397/10/29

کد :88246

يك فروشگاه پوشاك واقع در خيابان هزار و يكشب جنوبي كرمان به همكاري تعدادي فروشنده خانم و يك نفر حسابدار نيازمند است.

(مراجعه حضوري الزامي است).

آدرس : خيابان هزار و يكشب جنوبي 
 


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

سایت های مرتبط