استخدام وزارت نيرو در چند استان

تاریخ انقضا :1397/10/30

کد :88271

وزارت نيرو در راستاي راهبرد شايسته گزيني در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد داراي صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي خدمتگزاري، از متخصصان داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت‌هاي زير دعوت به اعلام آمادگي مي‌نمايد 

جهت مشاهده شرايط انتصاب بر روي عنوان مورد نظر كليك نماييد:

فراخوان مديرعامل شركت آب منطقه‌اي چهارمحال بختياري:

http://www.moe.gov.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/farakhan/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-11/%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84 

 

فراخوان مديرعامل شركت آب منطقه‌اي قزوين:

http://www.moe.gov.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/farakhan/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-11/%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86 

فراخوان مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي چهارمحال بختياري:

http://www.moe.gov.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/farakhan/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-11/%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84 

 

فراخوان مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان:

http://www.moe.gov.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/farakhan/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-11/%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

فراخوان مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان:

http://www.moe.gov.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/farakhan/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-11/%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86 


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

سایت های مرتبط