استخدام چند رديف شغلي جهت شركت پخش هجرت در كرمانشاه

تاریخ انقضا :1397/10/30

کد :88272

شركت پخش هجرت به منظور تكميل كادر نيروي انساني خود درتهران و شهرستان ها بر اساس مشاغل و شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد :

سرپرست فروش ترجيحاً ليسانس و بالاتر ۳۵ ساله داراي مهارت سرپرستي و انجام كار تيمي، آشنايي با اصول وفنون مذاكره واصطلاحات دارويي، آشنا با اصول بازاريابي و تحقيقات بازار و مشخصات فني محصولات، آشنا به مباحث مديريت عمليات فروش و بازار دارويي، تسلط بر الزامات سيستم مديريت كيفيت با ۵ سال سابقه كار
* فروشنده ترجيحاً ليسانس و بالاتر ۳۵ ساله فعال و پرانرژي، آشنا با دارو و اصطلاحات دارويي اصول بازاريابي و فروش، مسلط به بازار دارويي داراي روابط عمومي قوي با ۳ سال سابقه كار
* موزع حداقل ديپلم ۳۰ ساله آشنا با دارو و اطلاعات مربوط به حمل و نگهداري دارو، توانايي جسماني مناسب، رفتار وبيان مناسب با ۲ سال سابقه كار
* راننده حداقل ديپلم ۳۰ ساله توانايي جسمي مناسب، آشنايي كامل با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، گواهينامه پايه يك و پايه دو با ۵ سال سابقه كار
* مسوول عمليات و انبار ترجيحاً ليسانس و بالاتر ۳۵ ساله مهارت سرپرستي و انجام كار تيمي، آشنا با مفاهيم لجستيك و زنجيره تامين، برنامه ريزي و كنترل موجودي، برنامه ريزي حمل ونقل، تسلط برمديريت انبار، آشنا با اصولGSP و GDP آشنايي با الزامات سيستم مديريت كيفيت با ۵ سال سابقه كار

*** واجدين شرايط مي توانند بامراجعه به سايت رسمي شركت به آدرس : www.hejratco.com ( مشاهده آگهي، آگهي استخدام، ارائه رزومه) نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي و ارائه رزومه اقدام نمايند.
 


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

سایت های مرتبط