استخدام در شركت مس مزرعه

تاریخ انقضا :1397/11/27

کد :88350

شركت مس مزرعه (سهامي خاص) در نظر دارد از بين واجدين شرايط مرد بومي از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي و گزينش به صورت قراردادي براي معدن و كارخانه آهك اهر دعوت به همكاري نمايد. افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در شغل مورد نظر با توجه به شرايط ذكر شده از تاريخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/27به آدرس اينترنتي www.karasa.ir  مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف مراجعه و اقدام نمايند.

لازم به ذكر است محل خدمت افراد پذيرفته شده، معدن و كارخانه آهك و ساير حوزه هاي فعاليت شركت مي باشد.جدول (۱): مقاطع، رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي مورد نياز
الف- مدرك ديپلم
رديف رشته گرايش تعداد(نفر) توضيحات
۱ ديپلم كليه گرايش ها ۵ –
۲ ديپلم فني ۴ –
ب- مدرك فوق ديپلم
رديف رشته گرايش تعداد(نفر) توضيحات
۱ مكانيك كليه گرايش ها ۲ –
۲ برق كليه گرايش ها ۴ –
ج- ليسانس
رديف رشته گرايش تعداد(نفر) توضيحات
۱ مهندسي مكانيك كليه گرايش ها ۳ –
۲ مهندسي برق الكترونيك- مخابرات ۱ –
۳ مهندسي برق قدرت ۲ –
۴ مهندسي برق كنترل ۱ –
۵ مهندسي معدن اكتشاف ۱ –
۶ مهندسي معدن فرآوري ۱ –
۷ مهندسي معدن استخراج ۱ –
۸ كارشناس فرآوري مهندسي شيمي ۱ –
۹ مهندسي عمران كليه گرايش ها ۱ –
۱۰ مهندسي مواد كليه گرايش ها ۱ –
۱۱ كارشناس شيمي كليه گرايش ها ۱ –
۱۲ كارشناس نقشه برداري كليه گرايش ها ۱ –
۱۳ كارشناس زمين شناسي كليه گرايش ها ۱ –
جمع كل ۳۱ نفرالف: شرايط شركت در آزمون
۱- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
۲- تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي
۳- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذي‌صلاح)
۵- عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نياز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به هنگام ثبت نام
۶- عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شركتها و كليه نهادها و ارگانها به هر شكل ممكن
۷- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تأييد امور ايمني و بهداشت مجتمع مس آذربايجان
۸- داشتن حداقل معدل كل تحصيلي ۱۲ براي متقاضيان فوق ديپلم و به بالا
۹- حداكثر سن قابل قبول ( تا تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳) بدون احتساب مدت خدمت سربازي براي داوطلبين ديپلم ۲۶سال، فوق ديپلم ۲۸ سال و ليسانس ۳۰ سال مي باشد.

۱۰- مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد. (داوطلبيني كه خدمت سربازي گذرانده اند، ۲ سال به شرط سني شان افزوده ميگردد).

تبصره ۱ : به ازاي هر سال سابقه كار كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، ۱ سال به شرط سني فوق افزوده خواهد شد كه ميزان آن از ۵ سال تجاوز نخواهد كرد. ( در هر صورت حداكثر سن داوطلب با احتساب خدمت سربازي و سابقه كار معتبر براي ديپلـــم ۳۱ سال، فوق ديپلم ۳۳ سال و ليسانس ۳۵ سال مي باشد. )

تبصره ۲: حداكثر سن ايثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان و فرزندان آزادگان، شهدا و مفقودالاثر) مطابق قوانين زير خواهد بود:

*جانبازان ،آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا ، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگاني كه حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور  داوطلبانه اختياري در جبهه از شرط حداكثر سن معاف مي‌باشند

*افراد خانواده معظم شهدا(شامل پدر ، برادر ) تا ميزان ۵ سال.

*رزمندگان كمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.

۱۱- متقاضيان از لحاظ بومي بودن صرفا ميبايست داراي شرايط ذيل باشند:

الف: متقاضيان مقطع تحصيلي ديپلم صرفا بومي شهرستان اهر

ب: متقاضيان مقطع تحصيلي فوق ديپلم صرفا بومي شهرستان هاي اهر، هريس و ورزقان

ج: متقاضيان مقطع تحصيلي ليسانس و بالاتر بومي استان آذربايجان شرقي

توضيح : بومي به فردي اطلاق مي گردد كه داراي حداقل يكي از شرايط ذيل باشند:

– محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، يكي از توابع شهرستان مربوطه مندرج در بندهاي الف، ب و ج باشد .

– حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع شهرستان مربوطه مندرج در بندهاي الف، ب و ج باشد.

توضيحات مهم :
۱- شركت مس مزرعه هيچگونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.
۲-پذيرفته شدگان درهر مقطع تحصيلي در مشاغل همان مقطع بكار گيري خواهند شد و بعد از استخدام،ارائه مدارك تحصيلي بالاتر قابل قبول نمي باشد.

۳- به اطلاعات ناقص و خلاف واقع ارائه شده بهنگام ثبت نام نهايي ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذكور در هر يك از مراحل قبول شوند از ادامه بكارگيري ذيربط جلوگيري بعمل خواهد آمد. لذا شايسته است در تكميل و ارسال اطلاعات و مدارك درخواستي دقت لازم را بعمل آوريد.

ب: نحوه ثبت نام و مهلت آن:
داوطلبان پس از مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن حداكثر تا پايان روز ۱۳۹۷/۱۱/۱۳فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون ثبت نام نمايند. (مهلت مذكور قابل تغيير نخواهد بود(
۱- واريز مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ريال (ششصد هزار ريال) به صورت الكترونيكي و بانكي از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان حق ثبت نام.
توجه : وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
۲- داوطلب ميبايست موارد زير را اسكن و فايل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد:

توجه: حجم عكس نبايد بيشتر از ۴۰ كيلوبايت و ساير موارد اسكن شده نيز نبايد بيشتر از ۱۰۰ كيلوبايت باشد

– عكس داوطلب ( سايز۴×۳(
– گواهي فراغت از تحصيل
– كارت ملي
– كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم

– مدارك بومي بودن

– مدارك سابقه كار مورد نياز كه به تائيد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد.

توضيح: داوطلبيني كه حائز شرايط ذيل ميباشند، لازم است مدارك مربوط را اسكن و در هنگام ثبت نام ارائه نمايند:

۱- فرزندكاركنان شاغل شركت
۲- فرزند بازنشسته  شركت
۳- فرزند از كار افتاده كلي ناشي از كار( شركت)
۴- فرزند از كار افتاده كلي غير ناشي از كار(شركت)
۵- فرزند پرسنل فوت شده در زمان اشتغال در شركت

* توجه : منظور از شركت، شركت ملي صنايع مس ايران ميباشد.
اولويت هاي اجتماعي:
۱- آزادگان بالاي ۵ سال اسارت
۲- فرزند آزاده
۳- فرزند شهيد
۴- فرزند مفقودالاثر
۵- جانباز
۶- فرزند جانباز (به همراه ذكر درصد جانبازي درگواهي(

*سهميه موارد مذكور ( به استثناء فرزندان شهدا و مفقودين الاثر) تنها به يكي از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنكه در سالهاي قبل هيچ يك از اعضاي خانواده از سهيمه استفاده نكرده باشد.

ساير توضيحات:
– ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرمت موجود به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي‌باشد.
–  داوطلبان بايد يك هفته پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده و با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و نسبت به چاپ تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند.

توجه:
– لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند.  مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به ‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند. بديهي است در هريك از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتايج، گزينش و حتي پس از بكارگيري چنانچه مغايرتي بين اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارك مشاهده شود، ضمن ممانعت از ادامه كار، اقدام قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت.
– هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.


ج: دريافت كارت آزمون:

       دريافت كارت از طريق سايت كاراسا طبق كد رهگيري ارائه شده، امكان‌پذير است.
       محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت كارت در سايت قابل مشاهده است.

د: نحوه برگزاري آزمون:

       آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.
       آزمون مقطع ديپلم شامل ۱۰۰ سؤال در زمينه معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و زبان انگليسي ميباشد.
       آزمون مقاطع فوق ديپلم و بالاترشامل۵۰ سؤال عمومي و ۵۰ سؤال تخصصي مي باشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات و سؤالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشته دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.
   تبصره: اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي‌شود.

هـ : اعلام نتايج آزمون : 
نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت مذكور (www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.
داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن ۶۶۵۶۰۴۶۵ -۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱ تماس حاصل نمايند.

http://karasa.ir/azmun/Invitation-to-cooperate-with-the-Copper-Factory-(Ahar) 


 

 

سایت های مرتبط