استخدام در شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا

تاریخ انقضا :1397/11/24

کد :88739

شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا(سهامي خاص)جهت تامين نيروي انساني متخصص خود در مشاغل فني و تخصصي بهره برداري و تعميرات از بين داوطلبان استخدام بومي استان خوزستان طي آزمون كتبي و مصابه جهت استخدام در نيروگاه سيكل تركيبي غرب كارون به شرح زير دعوت به همكاري مي نمايد.

http://ahwniaz.ir/wp-content/uploads/KarounAd.pdf 


 

 

سایت های مرتبط