جذب نيروي متخصص در شركت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان

تاریخ انقضا :1397/11/15

کد :88748

شركت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان جهت تكميل كادر خود به تعدادي نيرو با شرايط ذيل نياز دارد:


1- مهندس مكانيك با حداقل 10 سال سابقه كار ترجيحاً 
واحدهاي پتروشيمي، در هر حال سابقه فعاليت
در يكي از پتروشيمي هاي كشور نبايد كمتر از 5 سال باشد.


2- مهندس شيمي با حداقل 15 سال سابقه كار ترجيحاً 
در واحدهاي پتروشيمي، در هر حال 7 سال سابقه فعاليت 
در مجتمع هاي پتروشيمي ضروري است.


3- فوق ليسانس يا دكتراي بازرگاني 
با حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط


واجدين شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل cv1@misipcc.com
 تا  تاريخ 14/11/97 ارسال نمايند.
 


 

 

سایت های مرتبط