استخدام دفتر ايران پيك در قم

تاریخ انقضا :1397/11/24

کد :88919

دفتر ايران پيك واقع در قم جهت تكميل كادر خود به تعدادي پيك موتوري با درآمد عالي نيازمند است.

(تماس تبليغاتي ممنوع)


آدرس : خيابان امام، خيابان مدرس، كوچه 5، ابتداي كوچه سمت چپ
 


نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

سایت های مرتبط