استخدام كارشناس اداري و مالي در يك شركت معتبر در تهران

تاریخ انقضا :1398/2/5

کد :89866

   يكي از شركت هاي  تحت ليسانس همكاران سيستم  جهت تكميل كادر اداري و مالي  خود با شرايط ذيل  دعوت به همكاري مي نمايد:

حداقل مدرك كارشناسي  رشته هاي مرتبط حداكثر سن سي سال

آدرس ايميل:  sgsp@systemgroup.net


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط