استخدام مهندس عمران در كرمان

تاریخ انقضا :1398/1/31

کد :89915

يك شركت جهت تكميل كادر نيروي انساني خود در پروژه بيمارستاني واقع در استان كرمان از واجدين شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

1-مهندس عمران با تجربه مرتبط حداقل ده سال جهت سرپرست كارگاه

2- مهندس تاسيسات باتجربه مرتبط حداقل پنج سال

3 - كارشناس دفتر فني با سابقه  حداقل پنج سال

متقاضيان ميتوانند رزومه خود را به آدرس ايميل درج شده در ذيل ارسال نمايند.

ايميل: Resume.bor.job.98@gmail.com

 

 

سایت های مرتبط