استخدام برنامه نويس در تهران

تاریخ انقضا :1398/1/31

کد :89927

شركت هماي ايرانيان جهت توسعه تيم فني اقدام به استخدام نيروي برنامه‌نويس در حوزه هاي back-end و front-end مي‌نمايد.

-----------------------------------------------------
شرايط افراد متقاضي استخدام در حوزه back-end:
داشتن روحيه كارتيمي.
تسلط بر PHP.
تسلط بر RESTfulAPI .
داشتن دانش Front مزيت محسوب مي‌شود.
تسلط بر Design Patterns مزيت محسوب ‌مي‌شود.

-----------------------------------------------------
شرايط افراد متقاضي استخدام در حوزه front-end:

داشتن روحيه كارتيمي
تسلط كامل در .HTML/CSS/Bootstrap
تسلط بر‌ JavaScript
شناخت كافي برRestful API.
داشتن دانش PHP مزيت محسوب مي‌شود

-----------------------------------------------------
شرايط كاري:
بيمه
حقوق توافقي(اضافه‌كاري با نظر مدير ارشد محاسبه خواهد شد).
ساعت كاري شناور (حدود1ساعت)
محيط دوستانه


ايميل: iranianunione@gmail.com
 

 

 

سایت های مرتبط