استخدام هيات علمي در پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي خراسان رضوي

تاریخ انقضا :1398/2/31

کد :90296

پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي خراسان رضوي طي فراخواني شرايط اختصاصي جذب هيات علمي براي اين پژوهشكده را از دانشآموختگان دكترا يا در شرف دفاع از پايان نامه (حداكثر 6 ماه) در رشته جامعه شناسي و رشته هاي مرتبط، شامل انسان شناسي، برنامه ريزي رفاه و وساير رشته هاي زير مجموعه علوم اجتماعي با اولويت فعاليت پژوهشي در زمينه گردشگري به شرح زير اعلام مي دارد.
شرايط اختصاصي
1- دارا بودن مدرك دكتري تخصصي از دانشگاه هاي معتبر داخل و يا خارج كشور مورد تائيد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
2- برخورداري از سوابق درخشان پژوهشي - آموزشي (از قبيل دارا بودن مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي - پژوهشي تخصصي داخلي و بينالمللي، تاليف و ترجمه كتاب هاي علمي و تخصصي، انجام طرح هاي پژوهشي، كسب نشان ها و افتخارات علمي و ... با ارائه تائيديه از مراجع علمي معتبر و ذيصلاح داخلي و بين المللي)
3- مدرك زبان (تافل - آيلتس و مدارك معادل)
4- تكميل فرم درخواست به همراه يك قطعه عكس
5- شرح حال علمي (رزومه يا V) متقاضي طبق فرمت (براساس فرمت اعلام شده در سايت پژوهشكده گردشگري به نشاني www.itor.ir
به همراه مستندات رزومه (مقاله - طرح - كتاب و ...)
6- يك نسخه پايان نامه دكتري
7- در صورتي كه در استخدام دستگاه هاي دولتي مي باشيد، ارائه نامه موافقت ضمني محل خدمت (دانشگاه / مركز/ سازمان) الزامي است
8- ريز نمرات مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري
9- كپي ارزشيابي مدرك دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي
10- توصيه نامه از استاد راهنما و استاتيد مقطع دكتري
11- ساير مدارك (رتبه اولي آزمون هاي مختلف - استعدادهاي درخشان - مدارك تحصيلي و ..)
12- حداكثر سن: 34 سال. تخصص هاي واجد شرايط جهت شركت در فراخوان، رشته جامعه شناسي و رشته هاي مرتبط، شامل انسان شناسي، برنامه ريزي رفاه و ... با اولويت فعاليت پژوهشي در زمينه گردشگري 1 نفر

آدرس جهت ارسال مستندات و فرم هاي مربوطه:
مشهد- ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي- جهاددانشگاهي خراسان رضوي - اداره كارگزيني
تلفن : 05131997501 (دفتر پژوهشكده)    05131997132  (كارگزيني)
itor@jdm.ac.ir

 

 

سایت های مرتبط