استخدام گروه صنعتي و پژوهشي زر واقع در استان البرز

تاریخ انقضا :1398/2/31

کد :90303

گروه صنعتي و پژوهشي زر واقع در استان البرز در راستاي توسعه سرمايه انساني خود در نظر دارد (از ساكنين تهران ، البرز و قزوين) شايستگاني به شرح زير در تمامي سطوح را به همكاري دعوت نمايد.

1 حسابداري مديريت- تحليل گر حداكثر 40 آقا/خانم مهندسي مالي- حسابداري ارائه گزارشات درون سازماني ( بودجه )/تحليل صورتهاي مالي- تهيه گزارشات مديريت/آشنايي كامل با قوانين بورس و اوراق بهادار
سيستم مديريت كيفيت حداكثر 40 آقا/خانم مهندسي صنايع - تحليل سيستم ها و روشها آشنايي به مباحث تضمين كيفيت/آشنايي به تعالي سازماني- آشنايي به برنامه ريزي و تحليل سيستم/آشنا به ERP/BPR
منابع انساني حداكثر 40 آقا/خانم مديريت منابع انساني آشنا به مديريت منابع انساني
اداري حداكثر 40 آقا/خانم مديريت آشنا به مديريت امور اداري
روابط عمومي حداكثر 40 آقا/خانم ارتباطات آشنايي به اصول و فنون مذاكره/آشنايي به اصول مديريت رضايت مشتري/توانايي تحليل و تدوين محتوي/آشنايي به اصول روزنامه نگاري/آشنايي به اصول تشريفات
تحقيق و توسعه حداكثر 40 آقا/خانم صنايع غذايي آشنا و ترجيحاً مسلط به صنعت شيريني و شكلات/مسلط به زيان انگليسي
بازاريابي بين الملل(صادرات) حداكثر 40 آقا/خانم ترجيحاً مديريت بازرگاني- بازاريابي 
و ساير رشته هاي مرتبط آشنايي با تحليل شرايط محيطي/آشنايي با اصول بازاريابي
آشنايي با قوانين گمركي/آشنائي با قوانين و مقررات صادرات و واردات- مسلط به زبان انگليسي
بازرگاني بين الملل(واردات) حداكثر 40 آقا/خانم ترجيحاً مديريت بازرگاني- بين الملل
و ساير رشته هاي مرتبط آشنايي به اصول سفارشات خارجي و اعتبارات اسنادي/آشنايي به اصول مكاتبات تجاري به زبان انگليسي/آشنايي به قوانين امور گمركي/آشنايي به امور بارنامه و اسناد حمل/مسلط به زبان انگليسي
بازاريابي و فروش داخلي حداكثر 40 آقا/خانم ترجيحاً مديريت بازرگاني- بازاريابي و ساير رشته هاي مرتبط آشنايي با تحليل شرايط محيطي/آشنايي با اصول بازاريابي/آشنايي با تكنيك هاي فروش/آشنايي با اصول و فنون مذاكره
IT - انفورماتيك حداكثر 40 آقا/خانم فناوري اطلاعات مسلط به امور فناوري اطلاعات، زير ساخت و شبكه
محل كار: هشتگرد
متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را با ذكر رديف شغلي به ايميل زير ارسال نمايند.  
آدرس ايميل: cv.jobopp@gmail.com

 

 

 

سایت های مرتبط