دعوت به همكاري شركت پارس فنل ( سهامي خاص ) در مقاطع تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم ، ليسانس و فوق ليسانس در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

تاریخ انقضا :1398/3/2

کد :90348

با استعانت از خداوند متعال، شركت پارس فنل(سهامي خاص) نيروي انساني مورد نياز خود را براي زمان بهره برداري، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي: ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس/ فوق ليسانس طبق شرايط در نظر گرفته شده (آزمون كتبي، مصاحبه عمومي و تخصصي و معاينات پزشكي)، و با انعقاد قرارداد مدت معين، مطابق قوانين كار و تأمين اجتماعي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و به صورت ساكن و شاغل دائم (اين شركت طرح اقماري ندارد)، جذب مي نمايد.

ب: شرايط عمومي داوطلبان
1- تابعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور، مصرح در قانون اساسي.
4- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و روانشناختي با تأييد طب كار بهداشت و درمان.
5- عدم تعهد خدمت در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي.
6- عدم اشتغال به كار به صورت رسمي، پيماني و يا آزمايشي در واحدهاي تابعه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي.
7- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم غير پزشكي.
8- نداشتن سوء پيشينه كيفري به تأييد مراجع ذيصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
9- كليه پذيرفته شدگان نهائي (آزمون كتبي - مصاحبه – معاينات پزشكي) مي بايست ساكن منطقه عسلويه گردند.
10- با عنايت به اينكه امكانات اسكان شركت در منطقه بسيار محدود مي باشد، تأمين مسكن پذيرفته شدگان نهايي بومي كه مي بايست در منطقه عسلويه ساكن گردند، به عهده خودشان خواهد بود.

تعريف بومي: به متقاضياني بومي اتلاق مي شود كه يكي از شرايط ذيل را دارا باشند.
* متقاضياني كه محل تولد و يا صدور شناسنامه آنان، شهرهاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
* متقاضياني كه محل تولد و يا صدور شناسنامه يكي از والدين آنان، شهرهاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان باشد و خود متقاضي به مدت حداقل 10 سال ساكن شهر هاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
* دريافت كنندگان مدرك تحصيلي ديپلم از يكي از شهرهاي استان بوشهر يا شهرستان هاي مهر، لامرد و يا پارسيان
* متقاضياني كه مدت ده سال در يكي از شهرستان هاي استان بوشهر و يا شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان طبق تائيد و گواهي كتبي مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سكونت يا اشتغال داشته باشند.

ج: شرايط اختصاصي داوطلبان
1- متقاضيان شركت در آزمون مي بايست محل تولد يا محل صدور يا محل اخذ ديپلم آنها يكي از استان هاي بوشهر يا فارس يا خوزستان باشد.
2- دارا بودن كارت پايان خدمت سربازي تا قبل از تاريخ برگزاري آزمون كتبي در خصوص آقايان
• براي متقاضيان مرد، كه خدمت سربازي را انجام داده اند، تاريخ اتمام سربازي درج شده بر روي كارت، معيار مقايسه با تاريخ آزمون كتبي خواهد بود
• براي متقاضيان مرد، داراي كارت معافيت از خدمت سربازي، تاريخ صدور كارت معافيت، معيار مقايسه با تاريخ آزمون كتبي خواهد بود.
• متقاضيان مرد داراي كسر خدمت سربازي مي بايست هنگام ورود اطلاعات، مدت خدمت سربازي را بدون در نظر گرفتن مدت هر گونه كسر خدمت درج نمايند.
3- حداقل معدل براي كليه داوطلبان مقاطع تحصيلي مختلف، مطابق جدول نيازها مي باشد.
تبصره 1: دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، صنعتي شيراز، دانشگاه شيراز، صنعتي اصفهان، دانشگاه اصفهان، علم و صنعت ايران، خواجه نصير الدين طوسي، علامه طباطبائي، فردوسي مشهد، صنعتي سهند تبريز، چمران اهواز و صنعت نفت آبادان داراي الويت بوده و يك نمره تقليل در حداقل معدل كل براي آنها منظور خواهد شد.
4- حداكثر سن براي داوطلبان با مقطع تحصيلي فوق ليسانس 32 سال، ليسانس 30 سال، فوق ديپلم 28 سال و ديپلم 26 سال در تاريخ برگزاري آزمون كتبي ميباشد.
تبصره 1: مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن داوطلبان افزوده مي شود.
تبصره 2: مدت سابقه كار قبلي مرتبط با شغل، با ارائه گواهي معتبر از محل خدمت قبلي و گواهي پرداخت حق بيمه مربوطه، تا سقف سه سال به حداكثر سن اعلام شده اضافه خواهد شد.
5- متقاضيان در مقطع تحصيلي ديپلم صرفاً مي بايست بومي شهرستان عسلويه، جم، كنگان و دير، طبق شرايط مندرج در شرايط اختصاصي آزمون (تعريف بومي) باشند.
6- در مقاطع تحصيلي بالاتر از ديپلم، پنجاه درصد جذب پذيرفته شدگان، از بين متقاضيان واجد شرايط بومي (طبق تعريف بومي مندرج در آگهي) خواهد بود و در صورت عدم امكان تأمين، بر اساس امتياز مكتسبه در مجموع آزمون كتبي و مصاحبه و در غير اينصورت از پذيرفته شدگان ساير مناطق جغرافيايي كه امتياز بالاتري كسب نموده باشند تأمين خواهد شد.
7- مدرك تحصيلي افرادي قابل قبول براي شركت در آزمون استخدامي خواهد بود كه در مقطع تحصيلي ديپلم مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش و در مقاطع تحصيلي دانشگاهي كه از طريق آزمون هاي سراسري دانشگاه ها و دانشگاه آزاد موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدرك رسمي شده و مدارك ياد شده، مورد تأييد وزارت علوم قرار گرفته باشد. 

 داوطلبان واجد شرايط حهت ثبت نام وكسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نماييد.  


 

 

سایت های مرتبط