استخدام چند رده شغلي يك شركت توليدي در زمينه قطعات خودرو در تهران

تاریخ انقضا :1398/3/7

کد :90467

يك شركت توليدي معتبر در زمينه قطعات خودرو جهت تكميل كادر ستادي خود در (كرج و شهر قدس و ورد آورد و گرمدره) از افراد واجد شرايط دعوت بعمل مي آورد

1 كارشناس مهندسي مكانيك ساخت و توليد حداقل 5 سال سابقه كار در صنعت خودرو سازي و تسلط به نرم افزارهاي Autocad,Solidwork,Catia
2 كارشناس مهندسي صنايع و يا مديريت صنعتي داراي حداقل 3 سال سابقه كار در زمينه ارزيابي تامين كنندگان و امور انعقاد قرارداد كالا
3 كارشناس حسابداري صنعتي داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط با در صنعت خودرو و تسلط به قيمت بهاي تمام شده و اشنا با نرم افزار همكاران سيستم
4 كارشناس بازرگاني خارجي داراي حداقل 3 سال سابقه كاري در صنعت خودروسازي
5 كارشناس صنايع / برق /مكانيك داراي حداقل 5 سال سابقه كار در زمينه كنترل كيفيت و تضمين كيفيت
6 كارشناس حسابدار مالي داراي حداقل 3 سال سابقه كار و آشنا به نرم افزار همكاران سيستم
7 كارشناس صنايع و يا مالي با سابقه حداقل 3 سال در حوزه انباري داري و آشنا با نرم افزار همكاران سيستم
8 كارشناس مهندسي صنايع و يا مديريت صنعتي داراي حداقل 3 سال سابقه كار در زمينه برنامه ريزي توليد و تامين كالا

از واجدين شرايط تقاضا ميگردد رزومه هاي خود را جهت بررسي به آدرس ايميل info@talentloop.ir ارسال نمايند و در SUBJECT ايميل ارسالي شماره رديف شغلي درخواستي را حتما درج نمايند. 

 

 

سایت های مرتبط