استخدام نيروي كاردان/ كارشناس فوريت هاي پزشكي بصورت شركتي در دانشگاه علوم پزشكي دزفول

تاریخ انقضا :1398/3/7

کد :90477

دانشگاه علوم پزشكي دزفول در نظر دارد جهت تامين كادر كاردان يا كارشناس فوريت هاي پزشكي شهرستان هاي دزفول، شوش و گتوند،. از بين افراد بومي شهرستان و در صورت نياز استان و يا خارج استان كه داراي شرايط احراز مندرج در اين آگهي مي باشند، از طريق برگزاري آزمون و  مصاحبه ، بصورت شركتي پيمانكاري بكار گيري نمايد.

 داوطلبان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام اينجا را كليك نماييد.  

 

 

سایت های مرتبط