استخدام شركت توليدي نيتل (NITEL) در كارخانه و دفتر مركزي تهران

تاریخ انقضا :1398/3/19

کد :90559

شركت توليدي نيتل (NITEL) جهت تكميل كادر پرسنلي خود در كارخانه و دفتر مركزي تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

1001 كارشناس حسابدار مالي 2 نفر حداقل ليسانس 2 سال آشنايي با صدور اسناد حسابداري
1002 كارشناس حسابدار فروش 2 نفر حداقل ليسانس 2 سال آشنايي با سيستم فروش مويرگي
1003 مسئول حسابداري فروش 1 نفر حداقل ليسانس 3 سال آشنايي با سيستم فروش مويرگي
1004 كارشناس تحقيق و توسعه ا نفر حداقل فوق ليسانس 2 سال فارغ التحصيل گرايش صنايع غذايي و محصولات لبني - مسلط به زبان انگليسي
1005 تكنسين تاسيسات برقي/آقا 1 نفر حداقل ليسانس حداقل 5 سال آشنايي كامل به تجهيزات و كارخانجات لبني - سابقه كار در زمينه نگهداري تاسيسات
1006 تكنسين تاسيسات مكانيكي /آقا 1 نفر حداقل ليسانس حداقل 5 سال 
1007 تكنسين تاسيسات سردخانه /آقا 1 نفر حداقل ليسانس 2 سال آشنايي كامل به راه اندازي و نگهداري سردخانه آمونياكي و فريوني
1008 انباردار / آقا 1 نفر حداقل ديپلم 2 سال مسلط به نرم افزار هاي مرتبط و اصول انبارداري
1009 حراست /آقا 2 نفر ديپلم به بالا 2 سال 24-12
1010 كارگرخط توليد/آقا 50 نفر ديپلم به بالا 2سال آشنايي باصنايع غذايي
1011 مدير فروش 1 نفر حداقل ليسانس 10 سال آشنايي صنايع غذايي و محصولات لبني
1012 اپراتور دستگاه/آقا 2 نفر حداقل ديپلم 2 سال
1013 راننده ليفتراك/آقا 2 نفر حداقل ديپلم 3 سال
1014 مدير بازرگاني خارجي - حداقل ليسانس 10 سال آشنايي با صنايع غذايي
1015 كارشناس مطالعات بازار - حداقل ليسانس حداقل 5 سال آشنايي با صنايع غذايي
1016 مدير كارخانه - حداقل ليسانس حداقل 10 سال آشنايي با صنايع غذايي
1017 مدير خريد داخلي - حداقل ليسانس 5سال آشنايي با صنايع غذايي
1018 كارشناس برنامه ريزي - حداقل ليسانس حداقل 5 سال آشنايي با صنايع غذايي
درج كد شغلي در موضوع ايميل الزامي است - از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

ايميل:  ntl.resume98@gmail.com

 


 

 

سایت های مرتبط