استخدام سه رديف شغلي يك شركت در تهران

تاریخ انقضا :1398/3/24

کد :90710

شركت نوبر سبز استخدام مي نمايد.

۱- مهندس صنايع جهت كار كارشناس توليدي  و كارشناس برنامه ريزي فروش

۲- مهندس صنايع غذايي جهت كادر كارشناسي كنترل كيفي و توليد

۳- كارشناس بازرگاني  براي واحد زنجيره تامين واحد فروش

رزومه : employment@nobar.ir

 

 

سایت های مرتبط