استخدام 5 رديف شغلي يك شركت در زمينه تجهيزات نفت و گاز در تهران

تاریخ انقضا :1398/3/24

کد :90711

يك شركت در زمينه تجهيزات نفت و گاز استخدام مي كند.

۱- كارشناس حسابداري حداقل ۵ سال

۲- كارشناس فروش حداقل ۵ سال سابقه كار

۳- مهندس مكانيك كارشناس ارشد گرايش طراحي كاربردي حداقل ۵ سال سابقه كار

۴- مهندس مكانيك گرايش ساخت و توليد

۵- مهندس برق گرايش الكترونيك

ارسال رزومه به : job@mobinautomation.com

 

 

سایت های مرتبط