استخدام گسترده سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در چند استان كشور

تاریخ انقضا :1398/3/25

کد :90813

استخدام كارشناس امور مالي و اداري در استان البرز

سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي جهت تكميل كادر خود در استان البرز، كرج از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس امور مالي و اداري
آقا و خانم
   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر

سابقه كاري:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته هاي تحصيلي: حسابداري (تمامي گرايش ها) و حسابرسي

ساير شرايط:
   آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با حسابداري
   آشنايي با امور كارگزيني
كرج

                                     جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد

استخدام كارشناس املاك و فروش آقا در رشت و تالش

سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي جهت تكميل كادر خود در استان گيلان،رشت و تالش از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس املاك و فروش آقا 
   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس، فوق ليسانس

سابقه كاري:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته هاي تحصيلي: حقوق (كليه گرايشها)، مهندسي عمران و مديريت (دولتي و بازرگاني)

ساير شرايط:
   آشنايي با امور مرتبط با امور ثبتي و فروش املاك
   آشنايي با فرآيند برگزاري مزايده
رشت و تالش

                                           جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد

استخدام رئيس امور مالي و اداري در نوشهر

سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي جهت تكميل كادر خود در استان مازندران،نوشهر از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاري مي نمايد.
رئيس امور مالي و اداري خانم و اقا
   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر

سابقه كاري:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته هاي تحصيلي: حسابداري (تمامي گرايش ها) و حسابرسي

ساير شرايط:
   آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با حسابداري
   آشنايي با امور كارگزيني
نوشهر

                                               جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد

استخدام مسئول دفتر نمايندگي و كارشناس امور مالي و اداري در خوزستان

سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي جهت تكميل كادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرايط زير از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاري مي نمايد.

۱ - مسئول دفتر نمايندگي آقا

   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاري:

   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: حقوق (كليه گرايشها)، مهندسي عمران، نقشه‎برداري و GIS
   ساير شرايط: آشنايي با امورثبتي، حل دعاوي امور مربوط به املاك
خرمشهر، بهبهان
۲ كارشناس امور مالي و اداري خانم و آقا 
   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر
   سابقه كاري:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته هاي تحصيلي: حسابداري (تمامي گرايش ها) و حسابرسي

ساير شرايط:
   آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با حسابداري
   آشنايي با امور كارگزيني
اهواز

                                         جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد

استخدام كارشناس املاك و فروش، كارشناس آمار و اطلاعات و كارشناس اداري و دبيرخانه در استان هرمزگان

سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي (استان هرمزگان) جهت تكميل كادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرايط در رشته هاي كارشناس املاك و فروش، كارشناس آمار و اطلاعات و كارشناس اداري و دبيرخانه از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاري مي نمايد.
رديف عنوان شغلي جنسيت شرايط احراز شهر محل خدمت
۱ - كارشناس املاك و فروش آقا

   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاري:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: حقوق (كليه گرايشها)، مهندسي عمران و مديريت (دولتي و بازرگاني)

ساير شرايط:
   آشنايي با امور مرتبط با امور ثبتي و فروش املاك
   آشنايي با فرآيند برگزاري مزايده
بندرعباس
۲ - كارشناس آمار و اطلاعات آقا

   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاري:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: مهندسي كامپيوتر (كليه گرايشها)، مهندسي فناوري اطلاعات و آمار
   ساير شرايط: آشنايي با مفاهيم شبكه، نرم‎افزارهاي آماري و ساير نرم‎افزارهاي مرتبط
بندرعباس
۳ - كارشناس اداري و دبيرخانه آقا 

   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاري:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: مديريت (دولتي، بازرگاني و صنعتي)، امور اداري، مهندسي كامپيوتر (نرم‎افزار)، فناوري اطلاعات و علم اطلاعات و دانش‎شناسي
   ساير شرايط: آشنايي با امور اداري و كارگزيني و امور مربوط به دبيرخانه
بندرعباس

                                          جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد

استخدام كارشناس امور مالي و اداري و كارشناس املاك و فروش در ايلام

سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي جهت تكميل كادر خود در استان ايلام از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاري مي نمايد.

۱ - كارشناس امور مالي و اداري - آقا و خانم 

   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر

سابقه كاري:

   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته هاي تحصيلي: حسابداري (تمامي گرايش ها) و حسابرسي

ساير شرايط:

   آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با حسابداري
   آشنايي با امور كارگزيني
ايلام
۲ - كارشناس املاك و فروش - آقا 
   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلي: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاري:

   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: حقوق (كليه گرايشها)، مهندسي عمران و مديريت (دولتي و بازرگاني)

ساير شرايط:

   آشنايي با امور مرتبط با امور ثبتي و فروش املاك
   آشنايي با فرآيند برگزاري مزايده

ثبت نام اين آزمون رايگان در رشته هاي كارشناس امور مالي و اداري و كارشناس املاك و فروش در ايلام تا ساعت ۲۴ تاريخ ۹۸/۰۳/۲۵ امكان پذير مي باشد.

                                             جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليك نماييد 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط