استخدام 4 رديف شغلي يك شركت پخش مواد غذايي معتبر در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/7

کد :90872

شركت مواد غذايي ناصر طعم در تهران با توجه به شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻رييس دفتر مديريت  
   ثبت كليه نامه هاي وارده و صادره شركت در دفتر انديكاتور و كنترل ضمائم مربوطه
   بايگاني مكاتبات از قبيل تشكيل پرونده،كد گذاري، طبقه بندي و نگهداري آنها
   دريافت اوراق،گزارشات و مكاتبات تايپ شده و كنترل ضمائم و به امضاء رساندن آنها
   هماهنگي تمامي برنامه هاي مديريت عامل ، جلسات ، قرارهاي ملاقات و ...
   هماهنگي و رساندن تمامي اوامر صادره از مديريت عامل به تمامي مديران و پرسنل
   ارسال مكاتبات صادره شركت به واحدها و موسسات و ادارات مربوطه
   خانم مجرد و حداكثر 30 ساله
   مدرك تحصيلي: مديريت و رشته هاي مرتبط
   سابقه كار : داشتن حداقل 2 سال سابقه مرتبط
   مهارت ها :    تسلط كامل به Office
   تسلط به بايگاني مدارك

🔻سرپرست فروش (مويرگي)  
   رسيدگي و نظارت بر امور فروشندگان
   نظارت بر ترجيحات مشتري براي تعيين تمركز فعاليت هاي فروش
   حضور در مسيرهاي فروشندگان جهت نظارت و همراهي ايشان
   طرح ريزي و نظارت بر طرح هاي مشخص شده از سمت رئيس فروش
   سن: حداقل 30 و حداكثر 35
   مدرك تحصيلي: مديريت فروش و بازاريابي و يا رشته مرتبط
   سابقه كار : داشتن حداقل 3 سال سابقه مرتبط
   مهارت ها :    تسلط كامل به فرايندهاي فروش و بازاريابي -  تسلط كامل به نرم افزار Excel

🔻فروشنده  
   آشنايي با سيستم فروش (مويرگي، عمده فروشي، زنجيره اي، هوركا) بر اساس نياز هاي مختلف براي فروشندگي در هر يك از بخش هاي مويرگي و هوركا
   آشنايي با مناطق جغرافيايي شهرداري تهران
   سن: حداقل 22 و حداكثر 30
   مدرك تحصيلي: ..........
   سابقه كار : داشتن حداقل 1 سال سابقه مرتبط

🔻نيروي خدمات و تداركات (آبدارچي)   
   داراي روحيه كار تيمي
   داراي شخصيت كاري مناسب و تميز
   فعال و پر انرژي
   سن: حداقل 22 و حداكثر 30
   سابقه كار: حداقل 1 سال سابقه كار و مرتبط
ايميل:  Pakhshnasertaam@gmail.com 

کلمات کلیدی : نیروی خدمات و کارشناس فروش

 

 

سایت های مرتبط