استخدام كارشناس ارشد منابع انساني و اداري يك شركت پخش در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/7

کد :90873

شركت پخش تك ناز ياسمن با توجه به شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:  
🔻كارشناس ارشد منابع انساني و اداري   
حداقل 5 سال سابقه مرتبط
حداكثر سن 35 سال
آشنايي كامل با قوانين كار و فرآيندهاي امور اداري و منابع انساني 
• داراي حقوق و مزاياي مناسب
• بيمه تأمين اجتماعي، تكميلي، عمر و حوادث از روز اول
• پرداخت حقوق بدون تأخير در ابتداي هر ماه
• حق ناهار
ايميل:  hr@saman-oil.com 

کلمات کلیدی : منابع انسانی

 

 

سایت های مرتبط