استخدام 3 رديف شغلي يك شركت فعال درحوزه الكترونيك و مخابرات در تهران

تاریخ انقضا :1398/4/7

کد :90891

يك شركت فعال درحوزه الكترونيك و مخابرات در تهران با توجه به شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد: 

🔻كارشناسي ارشد / كارشناس مخابرات ميدان

🔻كارشناسي ارشد / كارشناس (ديجيتال- سخت افزار - نرم افزار)

🔻تكنسين الكترونيك مسلط به مونتاژ SMD

ايميل: Engineering.br2018@gmail.com 

کلمات کلیدی : تکنسین الکترونیک، مهندس کامپیوتر و مخابرات

 

 

سایت های مرتبط