استخدام 6 رديف شغلي يك واحد صتعتي معتبر در استان مركزي

تاریخ انقضا :1398/4/10

کد :90903

يك واحد صنعتي بزرگ واقع در منطقه صنعتي نيزار جهت بهره برداري از پروژه هاي توسعه اين واحد و تكميل نيروي انساني خود از ساكنين استان مركزي جهت كار در يك واحد صنعتي بزرگ واقع در منطقه صنعتي نيزار از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس HSE
كارشناس تداركات آقا
كارشناس مهندسي مكانيك 
كارشناس مهندسي متالوژي ، شيمي 
كارشناس مهندسي صنايع ، آمار 
كارشناس برنامه ريزي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
ايميل:  employ.3p@YAHOO.com 

کلمات کلیدی : کارشناس تدارکات و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط